Milletlerarası Özel Hukuk sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada doktrin tarafından geliştirilen ve mahkeme kararlarıyla oluşan külliyat üzerine kanunlarla düzenlenen bir hukuk dalıdır. Yabancılık unsurunun olduğu bütün özel hukuk alanları milletlerarası özel hukukun kapsamına girmektedir. Buna göre uygulanacak hukuk, mahkemelerin yetkisi dahil milletlerarası usul hukuku meseleleri, yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi ile milletlerarası tahkimin yabancı hakem kararlarının tanınması ve tenfizi ile ilgili kısmı, MÖHUK olarak bilinen kanunumuzda düzenlenmiştir. Bunun yanında ikili ve çok taraflı sözleşmeler de kapsama alanındaki meselelerde öncelikle uygulanmakta ve MÖHUK dışındaki bazı kanunlarda da kanunlar ihtilafı ve usul hukuku meseleleri düzenlenmektedir. Milletlerarası Özel Hukuk kitabımızda milletlerarası özel hukuk metodolojisi özel olarak ele alınmış, tarihsel geçmişe önem verilmiş; kanunlar ihtilafı ve milletlerarası usul hukuku bütünüyle açıklanmış ve Yargıtay kararları ile doktrinel yaklaşımlar kapsamlı olarak işlenmiştir.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

1. BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
§ 1. GİRİŞ
§ 2. TARİHÇE
§ 3. METODOLOJİ
§ 4. TÜRK MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK TARİHÇESİ VE KAYNAKLARI
§ 5. VASIFLANDIRMA
§ 6. BAĞLAMA NOKTALARININ YORUMU
§ 7. ATIF (RENVOI)
§ 8. ÖNMESELE
§ 9. KAMU DÜZENİ
§ 10. DOĞRUDAN UYGULANAN KURALLAR
§ 11. YABANCI HUKUKUN UYGULANMASI
§ 12. KANUNA KARŞI HİLE
§ 13. İNTİBAK
§ 14. ŞEKİL
§ 15. ZAMANAŞIMI

2. BÖLÜM
KANUNLAR İHTİLAFI KURALLARI
§ 1. EHLİYET
§ 2. NİŞANLANMA
§ 3. EVLENME
§ 4. EVLİLİKTEN DOĞAN MAL REJİMLERİ
§ 5. BOŞANMA
§ 6. SOYBAĞI
§ 7. EVLAT EDİNME
§ 8. MİRAS
§ 9. NAFAKA
§ 10. AYNİ HAKLAR
§ 11. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
§ 12. TEMSİL
§ 13. SÖZLEŞMELER
§ 14. HAKSIZ FİİLLER
§ 15. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME
§ 16. MÖHUK'TA DÜZENLENMEYEN ALANLAR

3. BÖLÜM
MİLLETLERARASI USUL HUKUKU
§ 1. MİLLETLERARASI USUL HUKUKUNA GİRİŞ
§ 2. TÜRK MAHKEMELERİNİN YARGI YETKİSİ VE BU YETKİYİ SINIRLANDIRAN YARGI ve İCRA BAĞIŞIKLIĞI
§ 3. MİLLETLERARASI YETKİ KURALLARI
§ 4. TEMİNAT (Cautio Judicatum Solvi) (MÖHUK m. 48 ve HMK m. 84-85)
§ 5. GEÇİCİ KORUMA TEDBİRLERİ
§ 6. MİLLETLERARASI DERDESTLİK (Lis Pendens)
§ 7. BEKLETİCİ MESELE
§ 8. MİLLETLERARASI TEBLİGAT
§ 9. MİLLETLERARASI İSTİNABE
§ 10. YABANCI MAHKEME KARARLARININ TANINMASI VE TENFİZİ
§ 11. TANIMA VE TENFİZDE USULE İLİŞKİN MESELELER
§ 12. GENEL OLARAK TAHKİM VE HAKEM KARARLARININ İCRASI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN

KAYNAKÇA