Bu basıda neler değişti..
Anayasa Hukuku ile İdare Hukuku alanında son aylarda, bugüne kadar nadir görülen düzeyde ve oldukça önemli konularda değişiklikler yapılmıştır. Bu basıda, esere, en başta 6085 sayılı Sayıştay Kanunu, 6099 sayılı Tebligat Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 6110 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 6111 sayılı Kanun, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun, 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 6214 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun, 6215 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 6217 sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun, 6225 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunlar olmak üzere tüm kanun değişiklikleri ile Haziran 2011'de 643 sayılı KHK başta olmak üzere idari teşkilat yapısında önemli değişiklikler yapan 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641 ve 642 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler işlenmiştir. Ayrıca bu basıda, imar hukuku, yapılaşma hukuku, özelleştirme, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kalkınma ajansları gibi konular geniş olarak ele alınmış, eser, yeni tablolar ve açıklamalarla zenginleştirilmiştir.