İçerdiği farklılıklar nedeniyle farklı bir bakış açısı ile incelenmesi gereken AB Hukuku, bu kitapta uluslararası ilişkilerin temel varsayımları göz önünde bulundurularak incelenmiştir. Bu nedenle de geleneksel hukuk mantığının ötesinde bir yaklaşım ile AB Hukukunun ana meseleleri üzerinde durulmuş ve bir bütünlük ifade edecek şekilde analiz edilmiştir. Kitabın temelde AB Hukuku ile ilişkili lisans düzeyi derslerinde öğrencilere yardımcı olacağı öngörülmektedir. İlaveten uluslararası hukuk ve AB'nin kurumsal yapısı ve karar verme mekanizması ile ilgili derslerde de kitabın en azından tamamlayıcı bir rol oynaması beklenmektedir.(ÖNSÖZDEN)

İÇİNDEKİLER

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN TARİHİ

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN DAYANAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ'NDE KARAR VERME MEKANİZMASI

AB ANTLAŞMALARI

AVRUPA BİRLİĞİ ANAYASASI

LİZBON ANTLAŞMASI VE AB'DE REFORM

AVRUPA BİRLİĞİ'NDE TEMEL HAKLAR

AVRUPA BİRLİĞİ VATANDAŞLIĞI

AB'NİN KURUMSAL YAPISI

AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI (COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION) VE YARGISI

AB HUKUKUNUN ÜSTÜNLÜĞÜ VE DOĞRUDAN ETKİSİ

AB HUKUKUNUN ÜYE DEVLETLERE KARŞI UYGULANMASI

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI TOPLUM