Kitap, konularına göre ayrılmış çözümlü, özgün sorulardan oluşmaktadır.

"Yazarlar, üç ana yaklaşımı dikkate alarak soru hazırlamaktadır. Öncelikle çıkmış sınav soruları incelenerek o sınavlarda öne çıkan, çok sık sorulan konular dikkate alınmaktadır. İkinci olarak daha önce hiçbir sınavda sorulmamış, ancak sorulması muhtemel konular belirlenerek bu konulardan soru hazırlanmaktadır. Son olarak sınavlarda soru olarak sorulmayacak olsa bile diğer konuların öğrenilmesi ve pekiştirilmesinde yarar sağlayacak genel konularla ilgili, az sayıda da olsa, sorular hazırlanmaktadır."
CİLT I
İÇİNDEKİLER

JUSTICE HAKKINDA VII
ANAYASA HUKUKU
İDARE HUKUKU
İDARİ YARGILAMA HUKUKU
CEZA HUKUKU (GENEL HÜKÜMLER)
CEZA HUKUKU (ÖZEL HÜKÜMLER)
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU
MEDENİ HUKUK (GİRİŞ, KİŞİLER VE AİLE HUKUKU)
MEDENİ HUKUK (EŞYA HUKUKU)
MEDENİ HUKUK (MİRAS HUKUKU)

CİLT II
İÇİNDEKİLER
BORÇLAR HUKUKU (GENEL HÜKÜMLER)
BORÇLAR HUKUKU (ÖZEL HÜKÜMLER)
TİCARET HUKUKU (TİCARİ İŞLETME HUKUKU)
TİCARET HUKUKU (ŞİRKETLER HUKUKU)
TİCARET HUKUKU (KIYMETLİ EVRAK HUKUKU)
MEDENİ USUL HUKUKU (ÖZEL HUKUK YARGISI)
İCRA VE İFLAS HUKUKU (TAKİP HUKUKU)
TARİH