Bu rapor, İstanbul Kalkınma Ajansı'nın 2010 Kar Amacı Gütmeyen Kurumlara Yönelik Yaratıcı Endüstrilerin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında gerçekleştirilen ve tam adı "Görsel İşitsel Sektörde Telif Haklarının Hayata Geçirilmesine Destek Projesi" olan proje kapsamında hazırlanmıştır. Proje, Film Yapımcıları Meslek Birliği FİYAB'ın yürütücülüğünde hayata geçirilmiştir. Ülkemizde, sinema eserleri alanında toplu hak yönetiminin hayata geçirilmesi sürecinde önemli aksamalar yaşanmıştır. Hak sahiplerinin, haklarına erişimine engel teşkil eden bu aksaklıkların giderilmesi için çözümler aranmaktadır. Bu proje, toplu hak yönetimiyle ilgili öneriler geliştirmek suretiyle çözüm sürecine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu hedef doğrultusunda çalıştaylar, çalışma gezileri ve eğitim programları düzenlenmiştir. Projenin ana çıktısı olan bu raporda, söz konusu çalışmalar, karşılaştırmalı hukuka dayalı akademik bir araştırma süreciyle birleştirilerek, somut önerilerin ortaya konulması hedeflenmiştir. Dört bölümden oluşan raporun ilk bölümünde, projenin yürütücüsü ve ortakları, proje kapsamında yürütülen faaliyetler, raporun hazırlanma yöntemi, ele aldığı sorunlar ve bunların tespit usulü hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölümde, yapılan incelemede karşılaştırmaya esas oluşturmak üzere seçilen ülkeler olan İngiltere, Fransa ve Almanya'daki toplu hak yönetimi sistemleri, yapılan bilimsel araştırmalar ve bu ülkelere yapılan çalışma gezilerinde edinilen bilgiler ekseninde özetlenmiştir. Değerlendirme başlığını taşıyan üçüncü bölümde, proje sürecinde tespit edilen ve sinema eserleri alanında toplu hak yönetimi kurumunun işler hale getirilmesi bakımından önemli görülen soru ve sorunlara ilişkin değerlendirme ve tespitlerde bulunulmuştur. Dördüncü ve son bölümde ise raporda varılan sonuçlar ve bunlardan hareketle oluşturulan öneriler okuyucunun dikkatine sunulmuştur.
İçindekiler

Birinci Bölüm
PROJENİN TANITIMI
I. AMAÇ VE PAYDAŞLAR
II. PROJE ÇERÇEVESİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
III. RAPORUN İÇERİĞİ VE HAZIRLANMASINDA İZLENEN YÖNTEM

İkinci Bölüm
ÜLKE ÖRNEKLERİ
I. İNGİLTERE'DE GÖRSEL İŞİTSEL SEKTÖRDE TOPLU HAK YÖNETİMİ
II. FRANSA'DA GÖRSEL İŞİTSEL SEKTÖRDE TOPLU HAK YÖNETİMİ
III. ALMANYA'DA GÖRSEL İŞİTSEL SEKTÖRDE TOPLU HAK YÖNETİMİ
IV. ARA SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Üçüncü Bölüm
DEĞERLENDİRME
I. TOPLU HAK YÖNETİMİNE KONU MALİ HAKLAR
II. MESLEK BİRLİKLERİNİN ÖRGÜTLENME ŞEKLİ
III. HAKLARIN MESLEK BİRLİĞİ ELİYLE YÖNETİMİ

Dördüncü Bölüm
SONUÇ VE ÖNERİLER
I. HANGİ HAKLAR, NE ŞEKİLDE TOPLU HAK YÖNETİMİNE KONU EDİLEBİLİR?
II. MESLEK BİRLİKLERİNİN ÖRGÜTLENME BİÇİMİ VE ARALARINDAKİ İŞBİRLİĞİ NASIL OLMALIDIR?
III. TÜRK HUKUKUNDA ZORUNLU HAK TAKİBİ BENİMSENEBİLİR Mİ?
KAYNAKÇA