"Milletlerarası Özel Hukuk alanında yer alan kanun, tüzük, yönetmelik ve kararlar ile iç hukukumuzun bir parçası haline gelen uluslararası sözleşmelerin tam metnini içeren mevzuat derlememizin 2013 basısı kısa sürede tükenmiştir. Diğer yandan bazı kanunlarda da değişiklikler meydana gelmiştir. Bu yeni basıda Ağustos 2014 tarihine kadar kanunlarda ve diğer mevzuatta gerçekleşen tüm değişiklikler işlenmiş ve böylelikle hem öğrenciler hem de uygulamacıların konuyla ilgili düzenlemelere tek bir kaynaktan ulaşması sağlanmıştır. Ayrıca, 4. basıda Milletlerarası Özel Hukuku ilgilendiren diğer kanunlardaki ilgili hükümler yeniden gözden geçirilmiş ve yeni ilave hükümler eklenmiştir."
(Önsöz'den)
 • TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI (İlgili Hükümler)
  KANUNLAR İHTİLAFI VE USUL HUKUKU İLE İLGİLİ MEVZUAT
  • MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN
  • HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU (İlgili Hükümler)
  • TÜRK MEDENÎ KANUNU (İlgili Hükümler)
  • TÜRK BORÇLAR KANUNU (İlgili Hükümler)
  • TÜRK TİCARET KANUNU (İlgili Hükümler)
  • İCRA VE İFLAS KANUNU (İlgili Hükümler)
  • TEBLİGAT KANUNU (İlgili Hükümler)
  • TEBLİGAT KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK (İlgili Hükümler)
  • YURT DIŞI TEBLİGAT VE İSTİNABE TALEPLERİNDE UYULMASI GEREKEN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ
  • NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU (İlgili Hükümler)
  • NÜFUS HİZMETLERİ KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK (İlgili Hükümler)
  • EVLENDİRME YÖNETMELİĞİ (İlgili Hükümler)
  • ULUSLARARASI ÇOCUK KAÇIRMANIN HUKUKİ YÖN VE KAPSAMINA DAİR KANUN
  • KÜÇÜKLERİN EVLAT EDİNİLMESİNDE ARACILIK FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN TÜZÜK
  • MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU
  • KAMU HİZMETLERİ İLE İLGİLİ İMTİYAZ ŞARTLAŞMA VE SÖZLEŞMELERİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA TAHKİM YOLUNA BAŞVURULMASI HALİNDE UYULMASI GEREKEN İLKELERE DAİR KANUN
  • HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU

  VATANDAŞLIK HUKUKU İLE İLGİLİ MEVZUAT
  • TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU
  • TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
  • İSKAN KANUNU
  • İSKÂN KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
  • YABANCI UYRUKLU KİŞİLERLE EVLENEN SUBAY, ASTSUBAY, SÖZLEŞMELİ SUBAY, SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY, UZMAN JANDARMA, UZMAN ERBAŞ İLE SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ERLER HAKKINDA YÖNETMELİK

  YABANCILAR HUKUKU İLE İLGİLİ MEVZUAT
  • PASAPORT KANUNU
  • YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU
  • TÜRKİYE'DE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
  • YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN
  • YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
  • DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU
  • DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
  • DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA YABANCI UYRUKLU PERSONEL İSTİHDAMI HAKKINDA YÖNETMELİK
  • TÜRK SOYLU YABANCILARIN TÜRKİYE'DE MESLEK VE SANATLARINI SERBESTÇE YAPABİLMELERİNE, KAMU, ÖZEL KURULUŞ VEYA İŞYERLERİNDE ÇALIŞTIRILABİLMELERİNE İLİŞKİN KANUN
  • TÜRK SOYLU YABANCILARIN TÜRKİYE'DE MESLEK VE SANATLARINI SERBESTÇE YAPABİLMELERİNE, KAMU VEYA ÖZEL KURUM, KURULUŞ VEYA İŞYERLERİNDE ÇALIŞTIRILABİLMELERİNE DAİR KANUNUN UYGULANMASI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK
  • TÜRK CEZA KANUNU (İlgili Hükümler)
  • TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERİNİN İNFAZINA DAİR KANUN
  • DERNEKLER KANUNU
  • BANKACILIK KANUNU (İlgili Hükümler)
  • VAKIFLAR KANUNU
  • VAKIFLAR YÖNETMELİĞİ01
  • BASIN KANUNU (İlgili Hükümler)
  • İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN
  • TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KANUNU (İlgili Hükümler)
  • ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU
  • TÜRK ULUSLARARASI GEMİ SİCİLİ KANUNU İLE 491 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
  • TÜRKİYE SAHİLLERİNDE NAKLİYATI BAHRİYE (KABOTAJ) VE LİMANLARLA KARA SULARI DAHİLİNDE İCRAYI SAN'AT VE TİCARET HAKKINDA KANUN
  • TÜRK SİVİL HAVACILIK KANUNU (İlgili Hükümler)
  • HUDUTLARI DAHİLİNDE TEBAAMIZIN EMLAKİNE VAZİYET EDEN DEVLETLERİN TÜRKİYE'DEKİ TEBAALARI EMLAKİNE KARŞI MUKABELEİ BİLMİSİL TEDABİRİ İTTİHAZI HAKKINDA KANUN
  • TAPU KANUNU (İlgili Hükümler)
  • KÖY KANUNU (İlgili Hükümler)
  • ASKERİ YASAK BÖLGELER VE GÜVENLİK BÖLGELERİ KANUNU
  • TURİZMİ TEŞVİK KANUNU
  • TURİZMİ TEŞVİK ÇERÇEVE KARARI
  • SERBEST BÖLGELER KANUNU
  • MADEN KANUNU (İlgili Hükümler)
  • TÜRK PETROL KANUNU (İlgili Hükümler)
  • FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU
  • MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (İlgili Hükümler)
  • COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (İlgili Hükümler)
  • PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (İlgili Hükümler)
  • BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN
  • TÜRK PARASININ KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA KANUN
  • TÜRKİYEYE İLTİCA EDEN VEYA BAŞKA BİR ÜLKEYE İLTİCA ETMEK ÜZERE TÜRKİYEDEN İKAMET İZNİ TALEP EDEN MÜNFERİT YABANCILAR İLE TOPLUCA SIĞINMA AMACIYLA SINIRLARIMIZA GELEN YABANCILARA VE OLABİLECEK NÜFUS HAREKETLERİNE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

  MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELER
  • ADLİ YARDIM TALEPLERİNİN İLETİLMESİNE İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ
  • ADLİ YARDIM TALEPLERİNİN İLETİLMESİNE İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİNE EK PROTOKOL (MOSKOVA, 4.X.2001)
  • AHVALİ ŞAHSİYE (KİŞİ HALLERİ) İLE İLGİLİ BELGE ÖRNEKLERİNİN PARASIZ VERİLMESİ VE TASDİKTEN MUAF TUTULMASI HAKKINDA SÖZLEŞME
  • AVRUPA İKAMET SÖZLEŞMESİ
  • BAZI İŞLEM VE BELGELERİN TASDİKTEN MUAF TUTULMASINA DAİR SÖZLEŞME
  • ÇOCUKLARA KARŞI NAFAKA MÜKELLEFİYETİNE UYGULANACAK KANUNA DAİR SÖZLEŞME
  • ÇOCUKLARLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINA DAİR AVRUPA SÖZLEŞEMESİ
  • ÇOCUKLARIN KORUNMASI VE ÜLKELERARASI EVLÂT EDİNME KONUSUNDA İŞBİRLİĞİNE DAİR SÖZLEŞME07
  • ÇOCUKLARIN VELAYETİNE İLİŞKİN KARARLARIN TANINMASI VE TENFİZİ İLE ÇOCUKLARIN VELAYETİNİN YENİDEN TESİSİNE İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ
  • DİPLOMASİ VE KONSOLOSLUK MEMURLARINCA DÜZENLENEN BELGELERDE ONAY İŞLEMLERİNİN KALDIRILMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞMESİ
  • EVLİLİK BAĞINA İLİŞKİN KARARLARIN TANINMASI HAKKINDA SÖZLEŞME
  • EVLİLİK DIŞI ÇOCUKLARIN TANINMALARINI KABULE YETKİLİ MAKAMLARIN YETKİLERİNİN GENİŞLETİLMESİ HAKKINDA SÖZLEŞME
  • EVLİLİK DIŞI DOĞAN ÇOCUKLARIN TANINMASINA DAİR SÖZLEŞME
  • HUKUK USULÜNE DAİR SÖZLEŞME
  • HUKUKİ VEYA TİCARİ KONULARDA ADLİ VEYA GAYRİADLİ BELGELERİN YABANCI MEMLEKETLERDE TEBLİĞİNE DAİR SÖZLEŞME
  • HUKUKÎ VEYA TİCARİ KONULARDA YABANCI ÜLKELERDE DELİL SAĞLANMASI HAKKINDA SÖZLEŞME
  • DEVLETLER VE DİĞER DEVLETLERİN VATANDAŞLARI ARASINDAKİ YATIRIM UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMLENMESİ HAKKINDA SÖZLEŞME (ICSID)
  • MEŞRU OLMAYAN ÇOCUKLARIN ANA BAKIMINDAN NESEBİNİN TESİSİNE AİT SÖZLEŞME
  • MİLLETLERARASI MAL SATIMINA İLİŞKİN SÖZLEŞMELER HAKKINDA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANTLAŞMASI
  • MİLLETLERARASI TİCARİ HAKEMLİK KONUSUNDAKİ 21 NİSAN 1961 TARİHİNDE CENEVRE'DE YAPILAN AVRUPA SÖZLEŞMESİ
  • NAFAKA ALACAKLARININ YABANCI MEMLEKETLERDE TAHSİLİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME
  • NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜ KONUSUNDAKİ KARARLARIN TANINMASINA VE TENFİZİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME
  • NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE UYGULANACAK KANUNA DAİR SÖZLEŞME
  • ULUSLARARASI ÇOCUK KAÇIRMANIN HUKUKİ VEÇHELERİNE DAİR SÖZLEŞME
  • VASİYET TASARRUFLARININ BİÇİMİNE İLİŞKİN KANUN UYUŞMAZLIKLARI KONUSUNDA SÖZLEŞME
  • YABANCI HAKEM KARARLARININ TANINMANSI VE İCRASI HAKKINDA 10 HAZİRAN 1958 TARİHİNDE NEW YORK'TA YAPILAN SÖZLEŞME
  • YABANCI HUKUK HAKKINDA BİLGİ EDİNİLMESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ
  • YABANCI HUKUK HAKKINDA BİLGİ EDİNİLMESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİNE EK PROTOKOL
  • YABANCI RESMİ BELGELERİN TASDİKİ MECBURİYETİNİN KALDIRILMASI SÖZLEŞMESİ