BİRİNCİ KISIM :GİRİŞ
Birinci Bölüm :Suçların Sınıflandırılması
ikinci Bölüm:Temel Kavramlar

  I. KAMU GÖREVLİSİ KAVRAMI
  II. SİLAH KAVRAMI
  III. ÖTEKİ KAVRAMLAR

İKİNCİ KISIM:ULUSLARARASI SUÇLAR
Birinci Bölüm :Soykırım ve İnsanlığa Karşı Suçlar

  I. SOYKIRIM
  II. İNSANLIĞA KARŞI SUÇLAR
  III. SOYKIRIM VE İNSANLIĞA KARŞI SUÇLARI İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMAK VEYA YÖNETMEK

İkinci Bölüm:Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti

  I. GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI
  II. İNSAN TİCARETİ

ÜÇÜNCÜ KISIM:KİŞİLERE KARŞI SUÇLAR
Birinci Bölüm:Yaşama ( Hayata) Karşı Suçlar

  I. KASTEN ÖLDÜRME SUÇU
  II. İHMALİ DAVRANIŞLA KASTEN ÖLDÜRME SUÇU
  III. İNTİHARA YÖNLENDİRME
  IV. TAKSİRLE ÖLDÜRME SUÇU

İkinci Bölüm:Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar

  I. KASTEN YARALAMA
  II. TAKSİRLE YARALAMA

Üçüncü Bölüm:İşkence ve Eziyet

  I. İŞKENCE SUÇU
  II. EZİYET SUÇU

Dördüncü Bölüm:Koruma, Gözetim, Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün İhlâli

  I. TERK
  II. YARDIM VEYA BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMEMESİ

Beşinci Bölüm:Çocuk Düşürtme, Düşürme veya Kısırlaştırma

  I. ÇOCUK DÜŞÜRTME
  II. ÇOCUK DÜŞÜRME
  III. KISIRLAŞTIRMA

Altıncı Bölüm :Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar

  I. CİNSEL SALDIRI SUÇU
  II. ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI SUÇU
  III. ERGİN ( REŞİT) OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ
  IV. CİNSEL TACİZ

Yedinci Bölüm:Özgürlüğe Karşı Suçlar

  I. TEHDİT
  II. ŞANTAJ
  III. CEBİR
  IV. KİŞİYİ ÖZGÜRLÜĞÜNDEN YOKSUN KILMA
  V. SİYASAL HAKLARIN KULLANILMASININ ENGELLENMESİ
  VI. KONUT DOKUNULMAZLIĞININ İHLÂLİ
  VII. İŞ VE ÇALIŞMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN İHLÂLİ
  VIII. HAKSIZ ARAMA
  IX. DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASININ ENGELLENMESİ
  X. NEFRET VE AYRIMCILIK
  XI. KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKÛNUNU BOZMA
  XII. HABERLEŞMENİN ENGELLENMESİ

Sekizinci Bölüm:Onura ( Şerefe) Karşı Suçlar

  I. HAKARET

Dokuzuncu Bölüm:Özel Yaşama ve Yaşamın Gizli Alanına Karşı Suçlar

  I. HABERLEŞMENİN GİZLİLİĞİNİ İHLÂL
  II. KİŞİLER ARASINDAKİ KONUŞMALARIN DİNLENMESİ VE KAYDA ALINMASI
  III. ÖZEL YAŞAMIN GİZLİLİĞİNİ İHLÂL
  IV. KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ

Onuncu Bölüm:Malvarlığına Karşı Suçlar

  I. HIRSIZLIK
  II. YAĞMA SUÇU
  III. MALA ZARAR VERME SUÇU
  IV. GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA
  V. DOLANDIRICILIK SUÇU
  VI. KAYBOLMUŞ VEYA HATA SONUCU ELE GEÇMİŞ EŞYA ÜZERİNDE TASARRUF
  VII. KARŞILIKSIZ YARARLANMA
  VIII. MALA KARŞI SUÇLARDA ORTAK HÜKÜMLER

DÖRDÜNCÜ KISIM:TOPLUMA KARŞI SUÇLAR
BİRİNCİ BÖLÜM:Genel Tehlike Yaratan Suçlar

  I. GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI
  II. GENEL GÜVENLİĞİN TAKSİRLE TEHLİKEYE SOKULMASI
  III. TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA
  IV. TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TAKSİRLE TEHLİKEYE SOKMA

İKİNCİ Bölüm:Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar

  I. UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE İMAL VE TİCARETİ SUÇU
  II. UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDE KULLANILMASINI KOLAYLAŞTIRMA, ÖZENDİRME VEYA YAYMA SUÇLARI
  III. KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDE SATIN ALMAK, KABUL ETMEK, BULUNDURMAK VEYA BU MADDELERİ KULLANMAK

ÜÇÜNCÜ Bölüm:Kamu Güvenine Karşı Suçlar

  II. RESMÎ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU
  III. ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK
  IV. RESMİ VEYA ÖZEL BELGEYİ BOZMAK, YOK ETMEK VEYA GİZLEMEK
  V. RESMÎ BELGENİN DÜZENLENMESİNDE YALAN BEYAN
  VI. AÇIĞA İMZANIN KÖTÜYE KULLANILMASI

DÖRDÜNCÜ Bölüm:Kamu Barışına Karşı Suçlar

  I. SUÇ İŞLEMEYE TAHRİK
  II. SUÇU VE SUÇLUYU ÖVME
  III. HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK ETME VEYA AŞAĞILAMA
  IV. YASALARA UYMAMAYA TAHRİK
  V. SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA VEYA YÖNETME

BEŞİNCİ Bölüm:Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar

  I. İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA
  II. EDİMİN İFASINA FESAT KARIŞTIRMA
  III. FİYATLARI ETKİLEME
  IV. KAMUYA GEREKLİ ŞEYLERİN YOKLUĞUNA NEDEN OLMA
  V. TİCARÎ SIR, BANKACILIK SIRRI VEYA MÜŞTERİ SIRRI NİTELİĞİNDEKİ BİLGİ VEYA BELGELERİN AÇIKLANMASI
  VI. MAL VEYA HİZMET SATIMINDAN KAÇINMA
  VII. TEFECİLİK

ALTINCI Bölüm:Bilişim Alanında Suçlar

  I. BİLİŞİM SİSTEMİNE GİRME
  II. BİLİŞİM SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİNİ ENGELLEME VE BOZMA
  III. BİLİŞİM SİSTEMİNDEKİ VERİLERE ZARAR VERME SUÇU
  IV. BİLİŞİM SİSTEMİ ARACILIĞIYLA YARAR SAĞLAMA SUÇU
  V. BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI

BEŞİNCİ KISIM:ULUSA (= MİLLETE) VE DEVLETE KARŞI SUÇLAR
Birinci Bölüm:Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar

  I. ZİMMET
  II. İRTİKÂP
  III. DENETİM GÖREVİNİN İHMALİ
  IV. RÜŞVET
  V. NÜFUZ TİCARETİ
  VI. GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA
  VII. GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME

İkinci Bölüm:Adliyeye Karşı Suçlar

  I. İFTİRA
  II. SUÇ ÜSTLENME
  III. SUÇ UYDURMA
  IV. YALAN TANIKLIK
  V. YALAN YERE YEMİN SUÇU
  VI. KAMU GÖREVLİSİNİN SUÇU BİLDİRMEMESİ
  VII. SUÇ KANITLARINI YOK ETME, GİZLEME VEYA DEĞİŞTİRME SUÇU