Yeni Borçlar Kanunu, Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Son Güncel Mevzuata Göre Hazırlanmıştır.
Kitap, konularına göre ayrılmış çözümlü, özgün sorulardan oluşmaktadır.
 • Anayasa Hukuku
 • İdare Hukuku
 • İdari Yargılama Hukuku
 • Ceza Hukuku (Genel ve Özel Hükümler)
 • Ceza Muhakemesi Hukuku
 • Medeni Hukuk (Giriş, Kişiler ve Aile)
 • Medeni Hukuk (Eşya)
 • Medeni Hukuk (Miras)
 • Borçlar Hukuku
 • Ticaret Hukuku (Ticari İşletme)
 • Ticaret Hukuku (Şirketler)
 • Ticaret Hukuku (Kıymetli Evrak)
 • İcra ve İflas Hukuku