"Türkiye Ekonomisi alanından sorulan sorular KPSS, Kaymakamlık ve diğer kurum sınavlarında iktisat alanında en belirleyici alan dersi soruları arasında yer almaktadır. Bu esere KPSS, Kaymakamlık ve diğer kurum sınavlarına hazırlanan adayların bölümlere göre çalışması son derece uygundur."
(Önsöz'den)
  • 1923 - 1930 Dönemi: Kuruluş Dönemi
  • 1930-1939 Dönemi: Devletçilik Dönemi
  • 1946-1960 Dönemi: Liberalizm Dönemi (Dış Dünyaya Yakınlaşma)
  • 1960-1980 Dönemi: İthal İkameci Kalkınma Planları Dönemi (Planlı Kalkınma Dönemi)
  • 1980-1990 Dönemi: İhracata Yönelik Sanayileşme Dönemi
  • 1990-2001 Dönemi: İç ve Dış İktisadi Sorunlar Altında Finansal Serbestleşme Dönemi
  • 2001 Krizi Sonrasında Türkiye Ekonomisi
  • Açıklamalı Çalışma Soruları