Fransız İdari Yargısı ile Karşılaştırmalı)
"Uygulamada en sık rastlanan yargı yolu uyuşmazlığı, adli yargı ile idari yargı alanında ortaya çıkmaktadır. Bu bakımdan kitapta, adli yargı ile idari yargının görev alanlarının ayrımı üzerinde durularak, Uyuşmazlık Mahkemesi'nin bu konudaki kararları da incelenmiştir. Yasakoyucunun takdir yetkisiyle, idari nitelikli bir uyuşmazlığın adli yargının görev alanına sokulması, sadece teknik bir yargılama usulü sorunu olarak görülmemelidir. Bu durum, yargı ayrılığını benimseyen 1982 Anayasası'nda, idari yargının görev alanının anayasal dayanağının tespitini gerekli kılmıştır."
(Önsöz'den)

  BİRİNCİ BÖLÜM: İDARİ YARGININ GÖREV ALANININ ANAYASAL DAYANAĞI KAVRAMI

   I. İdari Yargının Görev Alanının Anayasal Dayanağının Hukuki Boyutu

    A. Kuvvetler Ayrılığı Prensibi

     1. Tarihi Temelleri
     2. Montesquieu ve Kuvvetler Ayrılığı Prensibi
     3. Kuvvetler Ayrılığı Prensibinin Günümüze Yansıması
     4. 1982 Anayasası'nda Kuvvetler Ayrılığı Prensibi

    B. Adli ve İdari Otoriteler Ayrılığı Prensibi

     1. Yargı Birliği
     2. Yargı Ayrılığı

      a. Fransa

       aa. Eski Rejim
       bb. Fransız Devrimi
       cc. Devrim Sonrası

      b. Türkiye

       aa. Osmanlı Dönemi
       bb. Cumhuriyet Dönemi

        aaa. 1982 Öncesi Durum
        bbb. 1982 Sonrası Durum

   II. İdari Yargının Görev Alanının Anayasal Dayanağının Teknik Boyutu

    A. İdari Yargıda Görev Kavramı
    B. İdari Yargının Görev Alanının Belirlenmesi

     1. Kamu Gücünün Varlığı
     2. Kamu Hizmetinin Varlığı
     3. Kamu Yararının Varlığı
     4. İdari İşlem/Eylem veya İdari Sözleşmenin Varlığı
     5. Kamu Gücü Ayrıcalıklarının Varlığı

   İKİNCİ BÖLÜM: İDARİ YARGININ GÖREV ALANININ ANAYASAL DAYANAĞA SAHİP OLMASININ SONUÇLARI

    I. İdari Yargının Görev Alanının Anayasal Dayanağa Sahip Olmasının Kanunlar Açısından Sonuçları

     A. Anayasallık Bloku

      1. 1958 Fransız Anayasası
      2. 1982 Türk Anayasası

     B. Anayasallık Denetimi

      1. İdari Yargının Görev Alanına İlişkin Kanunların Anayasaya Aykırılığı

       a. 1961 ve 1982 Anayasaları'ndaki Durum
       b. Anayasa Mahkemesi Kararları

        aa. Genel Olarak
        bb. Kabahatler Kanunu'nun İptal Edilen 3. Maddesinin Değerlendirilmesi
        cc. Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun İptal Edilen 3. Maddesinin Değerlendirilmesi

       c. Fransa'daki Durum

      2. İdari Yargının Görev Alanına İlişkin Kanunların Anayasaya Uygunluğu

       a. Genel Olarak
       b. Kabahatler Kanunu'nun 27. Maddesinin Değerlendirilmesi
       c. Borçlar Kanunu'nun 55. Maddesinin Değerlendirmesi

    II. İdari Yargının Görev Alanının Anayasal Dayanağa Sahip Olmasının Uyuşmazlık Yargısı Açısından Sonuçları

     A. Genel Olarak
     B. 2005 Öncesi Çıkan Kararlar
     C. 2005 Sonrası Çıkan Kararlar