"Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girme isteği ve aralık 1999'da aldığı resmi adaylık statüsü ülkenin uzun süredir ihmal ettiği sorunlarına eğilmesine aracı oldu. Bu süreçte düşünce özgürlüğü, dinsel özgürlükler ve kültürel hakların yanında cinsiyet eşitliği de yerini aldı ve ülkemiz siyasal ajandasında ön plana geçti.
Konuyla ilgili olarak, elinizdeki çalışma 2 ana hipotezden yola çıkar:
Din Türkiye'nin cinsiyet eşitliği konusundaki geri kalmışlığının tek nedeni olamaz. Akdeniz kültürü, ekonomik geri kalmışlık ve özellikle siyasi kültür kadınların toplumdaki yeri ve siyasal hayattaki eksik temsilleri üzerinde güçlü etkiye sahiptir;
Sol ve sağ, cinsiyet eşitliği sorunsalını ve kadınların siyasetteki terfilerini destekler, ama farklı şekilde destekler."
(Giriş'ten)

  Bölüm 1: Kız Çocuklarının Okullaşması
  I.Kız Çocuklarının Okullaşmasında Etkili Faktörler
  II.Kız Çocuklarının Okullaşması Sorununa Partilerin Yaklaşımı
  III.Sonuç
  BÖLÜM 2: Başörtüsü Sorunu
  I.İki Partinin Örtünme Hakkındaki Görüşleri
  II.Partilerin Açılımları
  III.Sonuç
  BÖLÜM 3: Kadınlara Karşı Şiddet
  I.Türkiye'de Kadınlara Karşı Şiddet
  II.İki Partinin Kadınlara Karşı Şiddet Konusuna Yaklaşımları
  III.Sonuç
  BÖLÜM 4: Kadınların Ekonomik Hayata Katılımı
  I.AKP ve CHP'nin Kadınların Çalışmasına Bakışı
  II.AKP'den Muhafazakar Yaklaşımlar
  III.Benzerlikler ve Farklılıklar
  IV.Sonuç
  BÖLÜM 5: Kadınların Siyasallaşması
  I.İki Partinin Kadınların Siyasallaşmasına Bakışı
  II.Sonuç
  BÖLÜM 6: Siyasette Cinsiyet Kotasına Yaklaşımlar
  I.AKP ve CHP'nin Siyasette Cinsiyet Kotasına Yaklaşımları
  II.Sonuç
  SONUÇ