"Firdes Şeyda TÜRKAY'ın çalışmasında devletin yargı bağışıklığının anlamı ve hukuki niteliği, tarihsel gelişmi, kapsamı, bağışıklığın istisnaları ve yargı bağışıklığı hakkında mevcut sözleşmelere ve uygulamaya da yer verilmiştir. Çalışmada bir diğer önemli husus, Uluslararası Adalet Divanı'nın 3 Şubat 2012 tarihinde Yunanistan'ın da müdahil olarak yer aldığı Almanya ve İtalya arasında İkinci Dünya savaşı sırasında meydana gelen olaylarla ilgili olan kararının ayrıntılı olarak incelenmesidir. Tarafların askeri faaliyetler bağlamında Divan huzurundaki iddiaları, jus cogens ve yargı bağışıklığı arasındaki ilişki, insancıl hukuk ve uluslararası insan hakları hukuku ihlallerine yol açan askeri faaliyetlerde Divan'ın izlediği yaklaşım ve belirttiği görüşler geniş olarak değerlendirilmiştir."
(Önsöz'den)

  Birinci Bölüm: Bağışıklığın Anlamı ve Hukuki Niteliği
  I.Bağışıklık Kavramı ve Tarihsel Gelişimi
  1.Bağışıklık Kavramı
  2.Yargı Bağışıklığının Tarihsel Gelişimi
  II.Yabancı Devletin Yargı Bağışıklığının Hukuksal Temeli
  III.Yargı Bağışıklığı ve İcra Bağışıklığı Arasındaki İlişki
  IV.Yabancı Devletin Yargı Bağışıklığı Kapsamı
  1.Yargı Bağışıklığının Türleri
  A.Mutlak Bağışıklık
  B.Sınırlı Bağışıklık
  C.Bağışıklığın Bazı İstisnalar ile Kaldırılmasını Savunan Görüş
  2.Yargı Bağışıklığının İstisnaları
  3.Yargı Bağışıklığı Hakkında Mevcut Uygulama
  A.Devletin Yargı Bağışıklığı'na İlişkin Avrupa Sözleşmesi 1972
  B.Birleşmiş Milletler Uluslararası Hukuk Komisyonu Devletlerin ve Devlet Mallarının Yargı Bağışıklığına İlişkin Sözleşme 2004
  4.Türkiye'deki Mevcut Uygulama
  İkinci Bölüm: Yargı Bağışıklığı'nın Askeri Faaliyetler Bağlamında İncelenmesi
  I.Uluslararası Adalet Divanı'nın 3 Şubat 2012 Tarihli Kararının Olay Özeti
  II.İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin İtalyan ve Yunan Mağdurların Başvurusundaki Tutumu
  III.Yargılamanın Tarafı Olan Devletlerin Yargı Bağışıklığı ve Devlet Bağışıklığı Bağlamında İddiaları ve Divan'ın Değerlendirmesi
  1.Yunanistan'ın Askeri Faaliyetlerden Kaynaklanan Almanya Aleyhinde İddiaları ve Divan'ın Değerlendirmesi
  2.Almanya'nın Yargı Bağışıklığı İddiaları ve Uluslararası Adalet Divanı'nın Konuya Olan Yaklaşımı
  3.İtalya'nın Askeri Faaliyetler Bağlamında Almanya'nın Yargı Bağışıklığı Reddi ve Uluslararası Adalet Divanı'nın Değerlendirmesi
  IV.Jus Cogens ve Devletin Yargı Bağışıklığı Kuralı Arasındaki İlişki
  V.İkinci Dünya Savaşı Sonrası Askeri Faaliyetlerde Sivillerin Uluslararası İnsancıl Hukuk Bağlamında Korunması
  VI.Askeri Faaliyetlerde Yargı Bağışıklığı ve Devlet Bağışıklığına Uluslararası Adalet Divanı'nın Yaklaşımı
  1.Yargı Bağışıklığının Kökenine ve Bağışıklığın Dayandığı Uluslararası Belgeler'e Divan'ın Yaklaşımı
  2.Devlet Uygulamalarında Durum
  SONUÇ
  KAYNAKÇA
  Ek-1: 3 February 2012 International Court of Justice Judgement
  Ek-2: 3 Şubat 2012 Tarihli Uluslararası Adalet Divanı Kararı