"Meşru savunma, tarihin ilk dönemlerinden beri hayatın akışı içerisinde belki de en çok karşılaşılan ceza hukuku kurumlarından birisidir. Bununla birlikte, bu denli sıkça karşılaşılan meşru savunmanın, her daim tüm koşulları bakımından icap eden sınırlar içerisinde kaldığının söylenebilmesi son derece zordur. Bu nedenle de, meşru savunmanın doğal bir sonucu olarak, buna ilişkin sınırın aşılması da, çözümlenmesi gereken bir konu olarak karşımızdadır.
Özellikle de, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun yürürlüğü, bu konulardaki incelemeyi daha anlamlı kılmaktadır. Zira henüz yeni sayılabilecek Türk Ceza Kanunu'nun anlamının ortaya konulabilmesi, bu gibi temel ve yeniden düzenlenen hukuki kurumların detaylı bir incelemesi ile mümkün olabilecektir. Elinizdeki çalışma bu çerçevede hareket eden yüksek lisans tezini temel almaktadır."
(Önsöz'den)

  Birinci Bölüm: MEŞRU SAVUNMA VE KOŞULLARI
  I.Genel Olarak
  A.Kavram
  B.Hukuki Niteliği
  II.Koşulları
  A.Saldırıya İlişkin Koşullar
  1.Bir Saldırının Varlığı
  2.Saldırının Haksızlığı
  3.Saldırının Bir Hakka Yönelik Olması
  4.Saldırının Güncelliği
  B.Savunmaya İlişkin Koşullar
  1.Savunmanın Saldırıya ve Bu Nedenle Saldırıyı Gerçekleştirene Karşı Yapılması
  2.Savunmanın Zorunluluğu
  3.Haksız Saldırı ile Savunma Arasında Orantılılık
  4.Sübjektif Koşul Olarak Savunma İradesi
  III.Meşru Savunmanın Koşullarının Gerçekleştiğine İlişkin Hataya Düşülmesi
  A.Genel Olarak
  B.Hukuki Niteliği
  İkinci Bölüm: MEŞRU SAVUNMADA SINIRIN KAST OLMAKSIZIN AŞILMASI
  I.Genel Olarak
  A.Hukuka Uygunluk Nedenlerinde Sınırın Kast Olmaksızın Aşılması Kavramı
  B.Hukuka Uygunluk Nedenlerinde Sınırın Kast Olmaksızın Aşılmasının Hukuki Niteliği
  II.Koşulları
  A.Objektif Koşulları
  1.Meşru Savunma Hâlinin Varlığı
  2.Meşru Savunmada Kast Olmaksızın Sınırın Aşılması ve Bunun Çeşitli İhtimallere Göre Değerlendirilmesi
  a.Sınırın Ölçü Yönünden Aşılması
  b.Zamansal Sınırın Aşılması
  c.Savunma Fiilinin Üçüncü Kişilere Etki Etmesi Yönünden Sınırın Aşılması
  B.Sübjektif Koşulları
  1.Sınırın Kast Olmaksızın Aşılması
  2.Sınırın Taksirli Olarak Aşılması İhtimali
  Üçüncü Bölüm: MEŞRU SAVUNMADA SINIRIN MAZUR GÖRÜLEBİLECEK BİR HEYECAN, KORKU VEYA TELAŞ NEDENİYLE AŞILMASI
  I.Genel Olarak
  A.Kavram
  B.Hukuki Niteliği
  1.Genel Olarak
  2.Hukuka Uygunluk Nedenlerinde Sınırın Kast Olmaksızın Aşılmasından Farkı
  II.Koşulları
  A.Objektif Koşulları
  1.Meşru Savunma Hâlinin Varlığı
  2.Meşru Savunmada Heyecan, Korku veya Telaş Nedeniyle Sınırın Aşılması ve Bunun Çeşitli İhtimallere Göre Değerlendirilmesi
  a.Sınırın Ölçü Yönünden Aşılması
  b.Zamansal Sınırın Aşılması
  c.Savunma Fiilinin Üçüncü Kişilere Etki Etmesi Yönünden Sınırın Aşılması
  B.Sübjektif Koşulları
  1.Sınırın Kasten veya Taksirle Aşılması
  2.Sınırın Aşılmasında Mazur Görülebilecek Heyecan, Korku veya Telaş Etkisi