"Ceza Hukuku Özel Hükümler" adlı yapıtımız bu basıda 4. Yargı Paketi değişiklikleri, güncel yargı kararları ve özellikle önceki basılarda yer almayan "Genel Tehlike Yaratan Suçlar" ve "Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar" adlı iki yeni bölümle gün yüzüne çıkıyor. Böylece Kitabın yaşayan hukuk perspektifinde birçok suç tipini özlü bir şekilde içermesi ve derli toplu bir kaynak olması sağlanmaya çalışılmıştır.
(Önsöz'den)