2013 yılında 6459, 6494, 6411 sayılı Yasalarla yapılan değişiklikler, AYM iptal kararları ve son güncel mevzuata göre yenilenmiş ve genişletilmiştir.
  Ceza Muhakemesi Kitabında Neler Değişti?
 • 4. Yargı Paketi Değişiklikleri
 • Uzlaşma
 • AYM'nin asker kişilerin kapsamıyla ilgili verdiği iptal kararları
 • Tutukluluk sürelerine AYM'nin son iptal kararı
 • Yol tutuklamasıyla ilgili son içtihatlar
 • Elkoyma kararının kapsamı, arama kararıyla ilişkisi
 • İddianame, iddianamenin iadesi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması ile ilgili en yeni içtihatlar
 • Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına itiraz, bu kararın hukuk mahkemesini bağlayıp bağlamayacağı
 • Hükmün açıklanmasınınn geri bırakılması kurumu hakkında AYM kararları
 • Askeri suçlardaki hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı konusundaki AYM kararları
 • Beraat kararlarıyla ilgili yeni Yargıtay icraatları
 • İtiraz yasa yolunda incelemenin kapsamı
 • Olağanüstü itiraz yasa yoluna başvurulamayacak durumlar