Tamamı açıklamalı, çözümlü olarak hazırlanan çalışma kitabı, Arabuluculuk Yasası, torba yasalar, Anayasa Mahkemesi'nin İptal Kararı, 4. Yargı Paketi ve son güncel mevzuata göre gözden geçirilmiştir.

  CİLT I
 • ANAYASA HUKUKU
 • İDARE HUKUKU
 • İDARİ YARGI
 • VERGİ HUKUKU
 • MALİYE
 • CEZA HUKUKU (GENEL HÜKÜMLER)
  CİLT II
 • MEDENİ HUKUK (GİRİŞ, KİŞİLER VE AİLE HUKUKU)
 • MEDENİ HUKUK (EŞYA HUKUKU)
 • MEDENİ HUKUK (MİRAS HUKUKU)
 • BORÇLAR HUKUKU (GENEL HÜKÜMLER)
 • MEDENİ USUL HUKUKU (ÖZEL HUKUK YARGISI)
 • MAKRO İKTİSAT
 • MİKRO İKTİSAT