Bu çalışmada, hem temel yargılama sistemleri genel olarak hem de bu sistemler içindeki belli başlı önemli ülkeler tek tek incelenmiş, ayrıca konuyla ilgili uluslararası düzeydeki gelişmeler ve düzenlemeler ele alınmıştır. Her konuda önce sistem ortaya konulmuş, sonra her biri bakımından reform çalışmaları da dikkate alınarak değerlendirmeler yapılmış, yargılama sistemleri karşılaştırılmıştır. Tüm bu çerçeve içinde ülkemiz bakımından da değerlendirmeler yapılmıştır.

Sunuş yazısından