"Bu çalışma kapsamında, nükleer enerjinin teknik boyutu ile avantajları ve dezavantajları tartışılarak bir kanaat belirtilmeyecek, sadece, Türk hukukunda nükleer santralların kuruluşuna ilişkin hukuki esaslar incelenecektir."
(Giriş'ten)

    Birinci Bölüm
    NÜKLEER GÜÇ SANTRALI KURACAK
    ŞİRKETİN BELİRLENMESİ
    A. 5710 sayılı Nükleer Güç Santrallarının Kurulması ve İşletilmesi İle Enerji Satışına İlişkin Kanun