3. Yargı Paketi, yeni Türk Borçlar Yasası, yeni Türk Ticaret Yasası ve Hukuk Muhakemeleri Yasası'na göre yenilenmiş - genişletilmiş bası.

Tarih sorularıyla birlikte
 • ANAYASA HUKUKU (402 soru)
 • İDARE HUKUKU (525 soru)
 • İDARİ YARGILAMA HUKUKU (272 soru)
 • CEZA HUKUKU (GENEL HÜKÜMLER) (293 soru)
 • CEZA HUKUKU (ÖZEL HÜKÜMLER) (199 soru)
 • CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU (317 soru)
 • MEDENİ HUKUK (GİRİŞ, KİŞİLER VE AİLE HUKUKU) (249 soru)
 • MEDENİ HUKUK (EŞYA HUKUKU) (259 soru)
 • MEDENİ HUKUK (MİRAS HUKUKU) (150 soru)
 • BORÇLAR HUKUKU (GENEL HÜKÜMLER) (600 soru)
 • BORÇLAR HUKUKU (ÖZEL HÜKÜMLER) (90 soru)
 • TİCARİ İŞLETME HUKUKU (198 soru)
 • ŞİRKETLER HUKUKU (259 soru)
 • KIYMETLİ EVRAK HUKUKU (187 soru)
 • MEDENİ USUL HUKUKU (ÖZEL HUKUK YARGISI) (312 soru)
 • İCRA VE İFLAS HUKUKU (TAKİP HUKUKU) (439 soru)
 • TARİH (401 soru)