"İçtihatlarla İnsan Hakları Yargıç Pinto de Albuquerque'nin Seçilmiş Şerhlerinin ve İlgili AİHM Kararlarının İncelemeleri" isimli eseri 3 cilt olarak yayımlandıktan sonra, o kitaptaki metodoloji ile AİHM kararları incelemelerini devam ettirmeyi arzuladık. Bu arzumuzu hayata geçirmek için büyük bir bölümü 2021-2022 eğitim öğretim yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Doktora Programında "Ceza Hukukuna İlişkin AİHM ve Bireysel Başvuru Kararları" isimli derste hazırlanmış olan ödevleri geliştirerek ve hakem incelemesinden geçirerek yayına hazırladık. Eserde AİHM'nin henüz Türkçe tercümesi mevcut olmayan kararları önce tercüme edilmiş, akabinde belirli bir plana göre hukuki değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Böylece "Yargıç Pinto de Albuquerque'nin Seçilmiş Şerhlerinin ve İlgili AİHM Kararlarının İncelemeleri" isimli eserde olduğu gibi, burada da incelenen kararlar Türkçe olarak dilimize kazandırılmıştır. Bunun yanı sıra AİHM'nin pek çok hakka ilişkin kararının Türk hukuku ve AYM içtihadı bağlamında nasıl değerlendirildiği de ortaya konulmuş olup karşılaştırmalı bir çalışma yürütülmüştür. Diğer yandan her karar incelemesinin sonunda yazarlar analiz ettikleri karardaki hukuki sorunla ilgili görüşlerine yer vermişledir. Böylece özellikle genç araştırmacı ve uygulamacıların ceza hukuku ile bağlantılı AİHM içtihadına konu olmuş hukuki sorunları bilimsel bir metotla irdelemeleri için yol gösterici nitelikte bir eser meydana getirilmiştir.(ÖNSÖZDEN)

İÇİNDEKİLER

Shirkhanyan v. Ermenistan
22 Şubat 2022, Başvuru No: 54547/16
Pınar Özcan

Navalnyy ve Yashin v. Rusya
20 Nisan 2015, Başvuru No: 76204/11
Neslihan Can

Svinarenko ve Slyadnev v. Rusya
15 Temmuz 2014, Başvuru No: 32541/08 ve 43441/08
Oğuzhan Demir

S., V. ve A. v. Danimarka [BD]
22 Ekim 2018, Başvuru No: 35553/12, 36678/12 ve 36711/12
Cansu Türkmen

Hasáliková v. Slovakya
24 Haziran 2021, Başvuru No: 39654/15
Mehmet Faruk Koçak

Denis ve Irvine v. Belçika [BD]
1 Haziran 2021, Başvuru No: 62819/17 ve 63921/17
Selvet Kesmen Kayacan

Scoppola v. İtalya (No. 2) [BD]
17 Eylül 2009, Başvuru No:10249/03
Büşra Hazel Ateş Sarıdağ

Rola v. Slovenya
4 Eylül 2019, Başvuru No: 12096/14 ve 39335/16
Abdurrahman Burak Karahan

Sabali v. Hırvatistan
14 Ocak 2021, Başvuru No: 50231/13
Aylin Kul Yenigül

Dareskizb Ltd v. Ermenistan
21 Eylül 2021, Başvuru No: 61737/08
Zeynep Merve Koçar Tokmak

Akbay ve Diğerleri v. Almanya
15 Ekim 2021, Başvuru No: 40495/2, 40495/15, 40913/15, 37273/15
Semih Oğuz Aydın