6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu'na göre hazırlanmış, 31.1.2012 tarih ve 6273 sayılı Kanun'la 5941 sayılı Çek Kanunu'nda yapılan değişiklikler işlenmiştir.

Yayın hayatına 2008 yılında giren kitabımız, 6. Baskısı ile yine On İki Levha Yayıncılık Kalitesi ile okuyucusu ile buluşuyor. Bu baskıyı farklı kılan ise, kitabın, 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu, 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu ve 31.1.2012 tarih ve 6273 sayılı Kanun ile değişiklik geçirmiş haliyle 5941 sayılı Çek Kanunu'na göre hazırlanmasıdır. 26.6.2012 tarih ve 6335 sayılı Kanun ile 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu'nun kıymetli evrak hukuku kitabında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.
Diğer baskılarda olduğu gibi, kitap baştan sonra gözden geçirilmiş ve birçok kısım, yeni kanunlara uyarlanmak için yeniden yazılmıştır. Yine eski baskılarda olduğu gibi, şemalar muhafaza edilmiş; bu şemalar yeni kanunlara uyarlanmış ve hatta yeni bazı şemalar eklenmiştir. Bir önceki baskıda olduğu gibi, konuların somutlaşması için gerçek bono, çek ile ciro zinciri konulmuştur. Yine birçok yeni Yargıtay kararı da muhafaza edilmiştir.
Kitabın özellikle giriş kısmında bazı konular birden çok kez tekrar edilmiş olabilir. Bunun amacı, konuların farklı açılardan tekrar tekrar okunarak oturtulmasıdır. Alacağın temliki ilişkileri anlaşılmadan, kıymetli evrak hukukunun mantığını kavramak zordur. Bu yüzden, giriş kısmı ile günlük hayatta kıymetli evrakın nasıl el değiştirdiği konusundaki basit örneklerin dikkatlice okunması tavsiye olunmaktadır.
Önsöz'den