• Takip yolları
 • Haciz yoluyla takip
 • İlamsız takip
 • Kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takip
 • İlamlı takip
 • İlamların icrası
 • Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip
 • İhtiyati haciz
 • İflas yoluyla takip
 • İflas yolları
 • Takipli iflas
 • Takipsiz (= doğrudan) iflas
 • Terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesi
 • İflasın ertelenmesi
 • İflasın hukuksal sonuçları
 • İflas tasfiyesi
 • İflas yasaklılıklarından kurtulma yolları
 • Adi konkordato
 • İflas dışı konkordato
 • İflas içi (iflastan sonra) konkordato
 • Mal varlığının terki suretiyle konkordato
 • Tasarrufun iptali davaları
 • İcra ve iflas suçları
 • Takip hukukunda süreler