6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu'na göre hazırlanmış, 26.6.2012 tarih ve 6335 sayılı Kanun ile getirilen değişiklikler ilgili yerlere işlenmiştir.

Diğer baskılarda olduğu gibi, kitap baştan sonra gözden geçirilmiş ve birçok kısım, yeni kanunlara uyarlanmak için yeniden yazılmıştır. Yine eski baskılarda olduğu gibi, şemalar muhafaza edilmiş; bu şemalar yeni kanunlara uyarlanmış ve hatta yeni bazı şemalar eklenmiştir.
Yeni kanunlarla birlikte, kitabın içeriğinin önemli ölçüde büyümesi sonucu, ciltlerin bölünmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Elinizdeki cilt, 1. cilttir. Kıymetli evrak hukuku, şirketler hukuku ile sigorta-deniz ticareti hukuku ciltleri de diğer ciltler olarak yakın zamanda okuyucusu ile buluşacaktır. Böylece isteyen herkesin, ihtiyaç duyduğu cildi alması da sağlanacaktır.
Önsöz'den