Küreselleşmenin çalışma yaşamına etkilerinden biri olarak şirket organizasyon yapılarında değişiklikler sonucunda üst düzey yöneticilerin önemi artmıştır. Farklı özellik ve konumlardaki yöneticiler arasında yer alan "üst düzey yöneticiler"e ilişkin Türk Hukukunda yasal bir tanımın yapılmamış olması, hukuki çerçevede kimin üst düzey yönetici olduğu konusunda belirsizlikleri beraberinde getirmiştir. Bu kitap ile İş Hukuku açısından üst düzey yöneticilerin kimlerden oluştuğu incelenirken üst düzey yönetici kavramının "olan hukuk" açısından değerlendirilmesi yanında "olması gereken hukuk" bakımından da önerilere yer verilmiştir. Kitapta, İş Kanunu kapsamında işçi niteliğini haiz üst düzey yöneticiler, İş Hukuku yargısına yansıyan boyutlarıyla incelenmiştir. Bu bağlamda da kitabın kapsamı, üst düzey yöneticilere ilişkin yargıyı en fazla meşgul eden konular olan fazla çalışma ücreti, hafta tatili ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti talepleri ile yıllık ücretli izin hakları ile sınırlandırılmıştır.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
HETEROJEN BİR KATEGORİ OLARAK YÖNETİCİLER
§1. DÜNYADAN ÖRNEKLERLE YÖNETİCİLER VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER
I. ALMAN HUKUKUNDA
II. İSVİÇRE HUKUKUNDA
III. LÜKSEMBURG HUKUKUNDA
§2. TÜRK HUKUKUNDA YÖNETİCİLER VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER
I. YÖNETİCİNİN KANUNDAKİ GÖRÜNÜM BİÇİMİ: İŞVEREN VEKİLİ
II. ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER (POZİSYONLARI İTİBARİYLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER)

İKİNCİ BÖLÜM
ÇALIŞMA SÜRELERİ VE FAZLA SAATLERLE ÇALIŞMA BAKIMINDAN ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER
§3. ÇALIŞMA SÜRELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER
I. ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN ÇALIŞMA SÜRESİNİN BELİRLENMESİNİN GÜÇLÜĞÜ
II. AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA
III. ALMAN HUKUKUNDA
IV. İSVİÇRE HUKUKUNDA
V. TÜRK HUKUKUNDA
§4. ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN FAZLA SAATLERLE ÇALIŞMASI
I. FAZLA SAATLERLE ÇALIŞMA
II. FAZLA SAATLERLE ÇALIŞMANIN KARŞILIĞI
III. FAZLA SAATLERLE ÇALIŞMANIN VE KARŞILIĞININ İSPATI
IV. ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNE HAK KAZANMAYACAĞI YÖNÜNDEKİ YARGITAY İÇTİHATI
V. ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ TALEPLERİNE İLİŞKİN DOKTRİNDEKİ GÖRÜŞLER
VI. ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN FAZLA ÇALIŞMASINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME VE GÖRÜŞÜMÜZ

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN HAFTA TATİLİ, ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL HAKLARI İLE YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKLARI
§5. ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN HAFTA TATİLİ İLE ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL HAKLARI
I. HAFTA TATİLİ HAKKI
II. ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL HAKKI
III. ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN HAFTA TATİLİ VE ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNÜNDE ÇALIŞMASI
§6. ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI
I. YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI VE YILLIK ÜCRETLİ İZNE HAK KAZANMA KOŞULLARI
II. YILLIK ÜCRETLİ İZNİN UYGULANMASI
III. İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ İLE İZNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ
IV. İZNİN KULLANILDIĞININ VE İZİN ÜCRETİNİN ÖDENDİĞİNİN İSPATI
GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

KAYNAKÇA