Bu eser İstanbul Üniversitesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı tarafından Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin işbirliği ile 11 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilen "Yürürlüğünün 10. Yılında ve Yargıtay Kararları Işığında Türk Ticaret Kanunu" isimli sempozyumda sunulan tebliğlerin metinlerini ve söz konusu tebliğlere ilişkin tartışmaları ihtiva etmektedir. Eser ilk planda sempozyumu bizzat takip edemeyen meslektaşlarımızın taleplerine bir karşılık teşkil ederek onların da tespit, değerlendirme ve tartışmalardan yararlanmalarına imkan sağlamayı amaçlamaktadır. Ancak daha da önemlisi, sözün uçucu, yazının ise kalıcı olduğu yönündeki gerçek dikkate alındığında, sempozyumun bilim hayatımıza kalıcı bir katkı sunabilmesi bakımından "sempozyum kitabı" geleneğinin yerindeliği açıkça ortaya çıkmaktadır.(ÖNSÖZDEN)

İÇİNDEKİLER

Açılış Konuşmaları
Prof. Dr. Arslan KAYA / Araş. Gör. Nurgül YILDIZ
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 2021 Yılı Kararları İstatistiği

BİRİNCİ OTURUM

Prof. Dr. N. Füsun NOMER ERTAN
Yargıtay Uygulamasında TTK m. 22

Hakim Mehmet TUNÇ
Azlığın Talebi Üzerine Finansal Tabloların ve Buna Bağlı Konuların Görüşülmesinin Ertelenmesinin Yönetim Kurulunun Seçimine ve İbrasına Etkisi

Tartışmalar

İKİNCİ OTURUM

Prof. Dr. Ali PASLI
Yargıtay Kararları Işığında Anonim Ortaklık Pay Sahibinin Sermaye Koyma Borcu

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fatih ARICI
İsviçre ve Türk Hukuku'nda Ticaret Sicili Müdürlüğünün İnceleme Görevi ve Yetkisi

Tartışmalar

ÜÇÜNCÜ OTURUM

Hakim Dr. Orhan SEKMEN
Değişik Tür Araçlar ile Yapılan (Karma, Kombine) Taşımalarda Uygulanması Gereken Hükümler/Kurallar Yönünden Yargıtay'ın Yaklaşımı

Dr. Öğr. Üyesi Fatih AYDOĞAN
Anonim ve Limited Şirketlerde Organsızlık (Kilitlenme)

Tartışmalar

Afiş ve Sempozyumdan Fotoğraflar