Ülkemizin genç nüfusu ve bu nüfusun teknolojiye olan yüksek bağlılığı finansal teknoloji alanında ülkemizi önemli bir konuma getirmektedir. Özellikle elektronik ticaretin yaygınlaşma hızı bu alandaki ödemeler sistemini de değişime ve gelişime zorlamıştır. Bu kapsamda dijital bankalar ve servis modeli bankacılığı (BaaS- banking as a service) düzenlemelerinin yayımlanması ve finans kuruluşlarına dijital ortamda kimlik doğrulama ve sözleşme akdetme imkanlarının verilmesiyle birlikte önemli bir değişim süreci başlamıştır. Bu çalışmada, bu değişimin önemli hukuki temellerinden birini oluşturan "Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde "dijital bankalar ve servis modeli bankacılığı" hukuki açıdan incelenmektedir.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

Giriş

A. DİJİTAL BANKALAR
I. BANKALAR
a. Tanım
b. Türleri
c. Kuruluş
d. Faaliyetleri
II. DİJİTAL BANKALAR
a. Tanım
b. Tarihi Gelişim
c. Kuruluşu
d. Teşkilatlanma ve Şube Açma Yasağı
e. Faaliyetleri
f. Hizmet Sürekliliği Taahhüdü
g. Faaliyet Sınırlamalarının Kaldırılması

B. SERVİS MODELİ BANKACILIĞI
I. TANIMLAR
II. ARAYÜZ SAĞLAYICIYA İLİŞKİN ESASLAR
III. SERVİS BANKASINA İLİŞKİN ESASLAR
IV. BİLGİ PAYLAŞIMINA İLİŞKİN ESASLAR
V. ÜCRETLENDİRMEYE İLİŞKİN ESASLAR
VI. TARAFLAR ARASINDAKİ HUKUKİ İLİŞKİLER
a. Servis Bankası ve Arayüz Sağlayıcı Arasındaki Hukuki İlişki
b. Servis Bankası ve Müşteri Arasındaki Hukuki İlişki
c. Arayüz Sağlayıcı ve Müşteri Arasındaki Hukuki İlişki

KAYNAKÇA