Profesyonel futbolcu transfer sözleşmesini ve bu sözleşme uyarınca tarafların hak ve borçlarını incelemeye başlamadan önce ilk olarak profesyonel futbola yönelik esasların ortaya konulması gerekmektedir. Zira çalışmamızın konusunu amatör futbolcular değil, profesyonel futbolcuların transferi teşkil etmektedir. Bu bakımdan çalışmamızın ilk bölümünde, "profesyonel futbol"dan bahsetmemizi mümkün kılan profesyonel futbolcu, futbol kulüpleri ve ülkemizde futbolu düzenleyen TFF'ye yönelik açıklamalarda bulunulacaktır. Bu hususların akabinde, transfer sözleşmesinin anlaşılabilmesi ve futbolcuların kulüpler karşısındaki durumlarının belirlenebilmesi bakımından son derece önemli olan ve futbolcuları kulüplerine hukuki olarak bağlayan profesyonel futbolcu sözleşmesi inceleme konusu yapılacaktır. İlk bölümde son olarak gerek TFF tarafından belirlenmiş olan gerekse doktrince kabul edilen transfer çeşitlerine ve transfere yönelik birtakım kurallara genel hatları ile yer verilecektir.
Çalışmamızın ikinci bölümünde ise bir transfer türü olarak kabul edilen "futbolcunun mevcut kulübünden ayrılarak bir başka kulübe geçiş yapması"nı sağlayan profesyonel futbolcu transfer sözleşmesinin esasları inceleme konusu yapılacaktır. Bu bölümde profesyonel futbolcu transfer sözleşmesinin tanımı, tarafları ve unsurlarına yer verilecek, sözleşmenin hukuki niteliği tespit edilecek ve böylece sözleşme taraflarının hak ve borçlarına yönelik gerekli hukuki zemin oluşturulmuş olacaktır. İkinci bölümde son olarak profesyonel futbolcu transfer sözleşmesinin benzer sözleşmelerden farkları ortaya konmaya çalışılacaktır.
Çalışmamızın son bölümünde ise, ikinci bölüm itibariyle genel esasları incelenmiş olan profesyonel futbolcu transfer sözleşmesi uyarınca tarafların hak ve borçlarına ve borca aykırılık durumunda ne gibi yaptırımlara tabi tutulacaklarına yönelik olarak açıklamalara yer verilecektir.
Giriş bölümünden