Konu dört bölümde incelenecektir: Birinci bölümde delillere ilişkin temel kavramlara ve bu kavramların milletlerarası tahkim hukukundaki görünümlerine yer verilecektir. Delillere ilişkin temel kavramlar ele alınırken Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ("HUMK") ile 1 Ekim 2011 tarihinde yürürlüğe girmiş olan Hukuk Muhakemeleri Kanunu