(Ticaret Hukuku Cilt III)

6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'na Göre Hazırlanmıştır

İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, Kurum Sınavları, Bankalar, KPSS

Bu baskıda neler değişti?
Son baskısı 2010 Ekimde yapılan kitabımızın, yeni baskısı 1 Temmuz 2012'de yürürlüğe girecek yeni Türk Ticaret Kanunu'na (ve Türk Borçlar Kanunu'na) göre hazırlanmıştır. Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun en az değişikliğe uğrayan kitabı, kıymetli evrak kitabıdır. Ancak az sayıda da olsa, yapılan değişiklikler ilgili yerlere tek tek işlenmiştir. Kitap baştan sonra gözden geçirilmiş; yeni şemalar ve açıklamalar yapılmış; anlaşılmasında sorun olabileceği düşünülen kısımlar tekrar baştan yazılmıştır. Yine konunun somutlaşması için, gerçek bono ve çek ile ciro zinciri konulmuştur. Kitabın giriş kısmı, dikkatlice okunmalı ve günlük hayattan verilen örneklerle konu somutlaştırılmalıdır. Alacağın temliki ilişkileri anlaşılmadan, kıymetli evrak hukukunun anlaşılması zordur. Bu kısım, bu yüzden bilinçli bir şekilde uzun tutulmuştur. Ayrıca kıymetli evrak hukuku açısından son derece önemli olan, 31.1.2012 tarihinde Çek Kanunu'nda yapılan değişiklikler de tek tek işlenmiştir.