Bu baskıda neler değişti?
İcra ve İflas Hukuku adlı yapıtımızın bu basısında en önemli değişiklik, kitabın 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Yasası'na göre yenilenmesidir. 6100 sayılı Yasa özellikle yetki (icra dairelerinin yetkisi, kesin yetki kuralları, yetki sözleşmesinin geçerlilik koşulları), hakem kararlarının doğrudan icra edilebilmesi gibi konularda takip hukukuna ilişkin birçok yeni düzenleme getirmektedir. Bu basıda ayrıca 6217 sayılı Yasayla getirilen disiplin ve tazyik hapsine ilişkin yasaklar ile Anayasa Mahkemesi'nin 2012 yılında takip hukuku alanında verdiği iptal kararı ve 2012 yılına ait güncel parasal sınırlar işlenmiştir.