Dezenformasyonla mücadele tüm Avrupa kurumlarının, Amerika'nın ve diğer ülkelerdeki ilgili kurumların ortak bir çabası haline geldiği halde, yalnızca belirli ülkelerde buna karşı caydırıcı hukuki adımlar atılabilmiştir. Dezenformasyonun önlenmesi için sosyal medya şirketleriyle yakın iş birliği içinde çalışılmak istenilmesine rağmen, maalesef bazı ülkelerde sosyal medya şirketleri dezenformasyon karşısında etkin bir tutum sergilememektedirler. Dezenformasyonun önlenmesindeki en önemli engellerden biri, sosyal medya şirketlerinin bu konuda sorumluluk almak istememesidir. Bir diğer faktör dezenformasyon faaliyetlerine karşı koymayı amaçlayan kanunların, gazetecilere ve sivil toplum örgütlerine baskı yapmak için kötüye kullanılabiliyor olmasıdır. Dezenformasyonu önleyici kanunların kötüye kullanımının önlenmesi için ifade ve basın özgürlüğünü koruyucu tedbirler alınmak zorundadır. Bu çerçevede, hem dezenformasyon yoluyla bilgi ortamının manipüle edilmesinin önlenmesi için etkili hukuki düzenlemelerin gerekliliği hem de bunu yaparken ifade ve basın özgürlüğünü koruyucu güvencelerin gerekliliği ortaya konulmalıdır. Elinizdeki bu eser okuyucularına, bu amaç ekseninde dezenformasyonla hukuki mücadelenin ne şekilde yürütülmesi gerektiğine yönelik hem ulusal hem de uluslararası düzeyde değerlendirmeleri de içerecek şekilde derinlemesine bir araştırma ve analiz sunmaktadır.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

YALAN ÖLÜM HABERLERİNİN CEZALANDIRILABİLİRLİĞİ
Erdal YERDELEN
Burak BOZ

İNTERNET SİTELERİNİN VE MOBİL UYGULAMALARIN ÇEREZ (COOKIES) POLİTİKALARINDA DEZENFORMASYON VE HUKUKİ BOYUTU
Seldağ GÜNEŞ PESCHKE
Yasin AYDOĞDU
Lutz PESCHKE

İNTERNETTE DEZENFORMASYONLA MÜCADELE TARTIŞMALARI BAĞLAMINDA ANAYASA MAHKEMESİNİN WIKIPEDIA KARARI
Yasin SÖYLER

İNTERNETTE DEZENFORMASYON İLE KRİPTO PARA ALIM SATIMINA MÜDAHALENİN CEZA HUKUKU BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yavuz ERDOĞAN

HAKSIZ REKABETTE BİLİŞİM KURULUŞLARININ SORUMLULUĞU
Betül AKTAŞ ERTAN

İNFODEMİ
Ezgi CANKURT

İNTERNETTE BİREYLERE YÖNELİK DEZENFORMASYONUN CEZAİ SORUMLULUK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
İnanç İŞTEN

DEZENFORMASYONLA HUKUKİ MÜCADELEDE FRANSA ÖRNEĞİ
Özge OKAY TEKİNSOY

BANKALARIN İTİBARINI ZEDELEYİCİ AÇIKLAMALAR VE TİCARET HUKUKU AÇISINDAN BAŞLICA SONUÇLARI
Semih Sırrı ÖZDEMİR

ANAYASA MAHKEMESİ'NİN 2018/14884 BAŞVURU SAYILI KARARI IŞIĞINDA İNTERNET YOLUYLA YAPILAN YAYINLARDA KİŞİLİK HAKLARI, İFADE VE BASIN ÖZGÜRLÜKLERİ
Şerife YILDIZ AKGÜL

İHAM İÇTİHATLARI IŞIĞINDA KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ LEKELENMEME HAKKI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Alparslan DERELİ

İNTERNET ORTAMINDAKİ DEZENFORMASYONUN HAKİMLERİN BAĞIMSIZLIĞI BAKIMINDAN İNCELENMESİ
Hüseyin ZORLU

İSLAM HUKUKUNDA ASILSIZ HABERLER YAYARAK KAMU DÜZENİNİ BOZMA SUÇU: ERACİF NEŞRETME
Süleyman TEPE
Mehmet BARUTÇU