Derslerde buluştuk. Kamu hukukunda buluştuk. Akademide buluştuk. Sözde ve yazıda buluştuk. Şimdi de büyük çatımız olan insan haklarında buluşuyoruz. Ancak çatı fena halde su kaçırıyorsa, zemin hiç sağlam değilse, duvarlar rutubet içindeyse insan haklarını çalışma hevesini kim verebilir bu bulanık çağda? (ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

HAKLARA SAHİP OLMA HAKKININ DÜNÜ VE BUGÜNÜ
Arş. Gör. Hüseyin DENGİZ

NEOLİBERAL POLİTİKALAR VE KÜRESELLEŞME EKSENİNDE KAMU HİZMETİNİN DÖNÜŞÜMÜ VE İNSAN HAKLARINA ETKİSİ
Arş. Gör. Buket DENİZ

NEOLİBERALİZM VE YOKSULLUK
Arş. Gör. Dilan KAPLAN

BUEN VIVIR VE LATİN AMERİKA ANAYASALARINDAKİ GÖRÜNÜMÜ
Arş. Gör. Gülçin DEMİRCAN

VERGİ ÖDEVİ: ANAYASA SİSTEMATİĞİ BAKIMINDAN KISA BİR DEĞERLENDİRME
Arş. Gör. Gizem N. ÖZKAYA

KORUMA/ÖZERKLİK DENGESİNDE ÇOCUĞUN DİNLENİLME HAKKI VE MAHKEMEYE ERİŞİMİ
Arş. Gör. Merve ALÇIK

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ HUKUKUNDA MÜDAFİ YARDIMINDAN YARARLANMA HAKKI
Arş. Gör. Ozancan BELCİ

ANAYASALCILIĞIN AMORF ÇOCUKLARI POPÜLİST ANAYASALCILIK VE SUİSTİMALCİ ANAYASALCILIK ÖZDEŞ Mİ?
Arş. Gör. Ahmet ERDEM

KATILIMCI ANAYASA YAPIMININ İNSAN HAKLARINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Arş. Gör. Şeyda SARİBAY

PARAZİT FİLMİ ÜZERİNDEN BİRLİKTE YAŞAMAYA DAİR BİR DENEME
Doç. Dr. Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ