Mesafeli sözleşmeler ve iş yeri dışında kurulan sözleşmeler, okuyucunun elinde bulunan kitapta bir arada ele alınmıştır. Bunun temel sebebi, bu sözleşme kurma yöntemlerinin, klasik sözleşme kurma yöntemlerinden farklı olması ve aslında bu nedenle de ortak yönleri olmasıdır. Birinde, tacir ile tüketici fiziksel olarak karşı karşıya değilken; diğerinde ise tüketici tacirin iş yerinde değildir. Bu sözleşme kurma yöntemlerinin özel olarak düzenlenmesinin altında farklı gerekçeler ve ihtiyaçlar olmasına rağmen, birbirine paralel şekilde koruma imkanları getirilmiştir. Zira tüketici hukukunun belki de en esaslı diyebileceğimiz sorunu ortaktır: bilgi asimetrisi.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

§ 1. Mesafeli Sözleşmeler
I. Tarihi Gelişim
II. Özel Düzenleme Yapma Gereği
III. Uygulama Alanı
A. Tanım
B. Elektronik Ortamda Kurulan Mesafeli Sözleşmeler
C. Kapsam Dışı Kalan Sözleşmeler
IV. Mesafeli Sözleşmelerde Tüketicinin Sözleşmenin Kurulmasından Önce Korunması: Ön Bilgilendirme Yükümlülüğü
A. Genel Olarak
B. Ön Bilgilendirme Yükümlülüğün İçeriği
C. Ön Bilgilendirmenin Yapılma Zamanı
D. Ön Bilgilendirmenin Şekli ve İspat Yükü
E. Ön Bilgilendirmenin Bağlayıcılığı
F. Ön Bilgilerin Teyidi
G. Yaptırım
V. Mesafeli Sözleşmelerde Tüketicinin Sözleşmenin Kurulmasından Sonra Korunması
A. Sözleşmenin Teyidi
B. Hasarın Geçişi
C. Cayma Hakkı
VI. Tüketicinin Diğer Hakları
A. Teslim
B. Ödeme Araçlarına İlişkin Masraflar
C. Telefon Kullanım Ücreti
D. Ek Ödemeler
VII. Bilgilerin Saklanması ve İspat Yükümlülüğü
VIII. Aracı Hizmet Sağlayıcıların Sorumluluğu
A. Aracı Hizmet Sağlayıcısı Kavramı ve Sorunun Temeli
B. Aracı Hizmet Sağlayıcıların Kime Karşı Sorumlu Olduğu
C. Aracı Hizmet Sağlayıcıların Sorumluluğunun Kapsamı
D. Aracı Hizmet Sağlayıcıların Tüketicilere Karşı Başka Bir Hukuki Nedenle Sorumlu Tutulmalarının Mümkün Olup Olmadığı
IX. Finansal Mesafeli Sözleşmeler
A. Özel Düzenleme Yapma Gereği
B. Finansal Hizmete İlişkin Mesafeli Sözleşmenin Kapsamı
C. Tüketicinin Sözleşme Öncesi Korunması
D. Tüketicinin Sözleşmenin Kurulmasından Sonra Korunması

§ 2. İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler
I. Tarihi Gelişim
II. Özel Düzenleme Yapma Gereği
III. Uygulama Alanı
A. Tanım
B. Yetki Belgesi
C. Kapsam Dışı Kalan Sözleşmeler
D. Doğrudan Satış
IV. Sözleşme Öncesi Tüketicinin Korunması: Ön Bilgilendirme Yükümlülüğü
A. Genel Olarak
B. Yükümlülüğün İçeriği
C. Ön Bilgilendirmenin Yapılma Zamanı, Şekli ve İspat Yükü
D. Ön Bilgilendirmenin Bağlayıcılığı
E. Yaptırım
V. Sözleşmenin Kurulması Aşamasında Tüketicinin Korunması
A. Nitelikli Yazılı Şekil Şartı
B. Diğer Özel Şartlar
C. Zorunlu İçerik
VI. Sözleşmenin Kurulmasından Sonra Tüketicinin Korunması
A. Hasarın Geçişi
B. Cayma Hakkı
VII. Tüketicinin Diğer Hakları
A. Teslim
B. Ödeme Araçlarına İlişkin Masraflar
C. Telefon Kullanım Ücreti
D. Ek Ödemeler
E. Bilgilerin Saklanması
SONUÇ

KAYNAKÇA