Enerji toplum hayatı için vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyacın karşılanmasının kapsam ve içeriği, geçmişteki uygulamalarından, 20.02.2001 tarihinde kabul edilen 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile tamamen değişmiştir. Bu değişim süreci ile klasik yapı çerçevesinde tek bir sözleşme içerisinde yer alan edimler birbirinden ayrılmış ve bağımsız birer sözleşme halini almıştır. Elektrik Piyasası Kanunu ile ortaya çıkan yeni tip sözleşmelerin incelenmesiyle literatüre katkı sağlanması amaçlanmıştır. Bu vesileyle eserin Ülkemiz düşünce dünyasında katkı yapmasını ümit ederim.(ÖNSÖZDEN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
§ 1. Konunun Takdimi, ÖNEMİ VE SINIRLANDIRILMASI
I. KONUNUN TAKDİMİ
II. KONUNUN ÖNEMİ
§ 2. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI

Birinci Bölüm
KONUYLA İLGİLİ TEMEL VE TEKNİK KAVRAMLAR İLE ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNUN ÖNGÜRDÜĞÜ HUKUKİ REJİM
§ 3. KONUYA İLİŞKİN TEMEL VE TEKNİK KAVRAMLAR
I. ELEKTRİK ENERJİSİ KAVRAMI VE GENEL ÖZELLİKLERİ
A. ELEKTRİK ENERJİSİ KAVRAMI
B. ELEKTRİĞİN GENEL ÖZELLİKLERİ
C. ELEKTRİK GÜÇ ÖLÇÜMÜ VE ENERJİ ÖLÇÜ BİRİMLERİ
D. ELEKTRİĞİN FONKSİYONEL UNSURLARI
II. ÜRETİM KAVRAMI
III. İLETİM KAVRAMI
IV. DAĞITIM KAVRAMI
V. ELEKTRİK ARZI KAVRAMI
VI. ELEKTRİK TEDARİKİ KAVRAMI
§ 4. ELEKTRİK PİYASASININ TARİHİ GELİŞİMİ VE ELEKTRİK PİYASASI KANUNU'NUN ÖNGÜRDÜĞÜ HUKUKİ REJİM VE İŞLEYİŞİ
I. ELEKTRİK PİYASASININ TARİHİ GELİŞİMİ
A. ELEKTRİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ
B. SERBEST PİYASAYA GEÇİŞ SÜRECİ UYGULAMALARI
C. ELEKTRİK SEKTÖRÜNDE TEMEL YAPILANMA MODELLERİ
II. TÜRKİYE'DE ELEKTRİK SEKTÖRÜNE İLİŞKİN HUKUKİ GELİŞİMELER
A. ELEKTRİK PİYASASI KANUNU ÖNCESİ HUKUKİ DURUM
B. ELEKTRİK SEKTÖRÜNDE REFORM SÜRECİ VE ELEKTRİK PİYASASI KANUNU
C. ELEKTRİK PİYASASI KANUNU'NDA ÖNGÖRÜLEN PİYASA FAALİYETLERİ
D. ELEKTRİĞİN KAMU HİZMETİ NİTELİĞİ VE EVRENSEL HİZMET YAKLAŞIMI
§ 5. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU KARARLARININ SÖZLEŞMELERE ETKİSİ
I. İKİNCİL MEVZUAT VE KURUL KARARLARININ BAĞLAYICILIĞI
II. İKİNCİL MEVZUAT VE KURUL KARARLARINA AYKIRI SÖZLEŞMELERİN HUKUKİ SONUÇLARI
III. EPDK KARARLARININ İPTAL EDİLMESİNİN PİYASA KATILIMCILARINA VE YAPILAN SÖZLEŞMELERE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A. DOKTRİN
B. UYGULAMA
C. GÖRÜŞÜMÜZ

İkinci Bölüm
ELEKTRİK ENERJİSİ TEDARİK SÖZLEŞMELERİ, ÖZELLİKLE İKİLİ ANLAŞMALAR
§ 6. ELEKTRİK ENERJİSİ TEDARİK SÖZLEŞMELERİ
I. GENEL OLARAK
II. ELEKTRİK TEDARİK SÖZLEŞMELERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ
A. KAVRAM
B. SÖZLEŞMEYE BAĞLI BORÇ İLİŞKİSİNİN VARLIĞI
C. İKİ TARAFA TAM BORÇ YÜKLEYEN SÖZLEŞME OLMASI
D. SÜREKLİ BORÇ DOĞURAN SÖZLEŞME OLMASI
E. ELEKTRİK TEDARİK SÖZLEŞMELERİNİN ÖZEL HUKUK HÜKÜMLERİNE TABİ OLMASI
F. İLTİHAKİ SÖZLEŞME KAVRAMI BAKIMINDAN ELEKTRİK TEDARİK SÖZLEŞMELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
G. SÖZLEŞME YAPMA MECBURİYETİ BAKIMINDAN ELEKTRİK TEDARİK SÖZLEŞMELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
§ 7. İKİLİ ANLAŞMALAR
I. TANIMI
II. İKİLİ ANLAŞMANIN TARAFLARI
A. TEDARİKÇİ
B. TÜKETİCİ
III. İKİLİ ANLAŞMANIN UNSURLARI
A. ELEKTRİK ENERJİSİ VE/VEYA KAPASİTE TEDARİKİ
B. BEDEL
C. TARAFLARIN ANLAŞMASI
D. İKİLİ ANLAŞMANIN PİYASA İŞLETMECİSİNE BİLDİRİM MECBURİYETİ GETİRMESİ
IV. İKİLİ ANLAŞMANIN HUKUKİ NİTELİĞİ
A. SATIM SÖZLEŞMESİ GÖRÜŞÜ
B. SÜREKLİ EDİMLİ BORÇ İLİŞKİSİ GÖRÜŞÜ
C. KARIŞIK MUHTEVALI SÖZLEŞME GÖRÜŞÜ
D. ÇERÇEVE SÖZLEŞME GÖRÜŞÜ
E. SUİ GENERİS SÖZLEŞME GÖRÜŞÜ
F. İKİLİ ANLAŞMAYA UYGULANACAK HÜKÜMLER
V. İKİLİ ANLAŞMANIN GENEL ÖZELLİKLERİ
A. RIZAİ SÖZLEŞME OLMASI
B. TAM İKİ TARAFA BORÇ YÜKLEYEN SÖZLEŞME OLMASI
C. EŞYA EDİMLİ SÖZLEŞME OLMASI
D. SÜREKLİ BORÇ İLİŞKİSİ DOĞURAN SÖZLEŞME OLMASI
§ 8. İKİLİ ANLAŞMALARIN ÇEŞİTLİ GÖRÜNÜMLERİ VE BUNUN PİYASANIN İŞLEYİŞİ ÇERÇEVESİNDE YAPILAN DİĞER SÖZLEŞMELERLE KARŞILAŞTIRILMASI
I. İKİLİ ANLAŞMALARIN ÇEŞİTLİ GÖRÜNÜMLERİ
A. FİZİKİ TESLİM İÇEREN İKİLİ ANLAŞMALAR
B. MALİ İKİLİ ANLAŞMALAR
II. DENGELEME VE UZLAŞTIRMA SİSTEMİ VE PİYASA KATILIM ANLAŞMASI
A. GENEL OLARAK
B. PİYASA KATILIM ANLAŞMASI
III. PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN İKİLİ ANLAŞMADAN AYIRT EDİLMESİ
A. PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN TANIMI
B. PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ
C. PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI
D. PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI
E. PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
F. TEMEL TEDARİK YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİ
IV. KAÇAK VE USULSÜZ ELEKTRİK KULLANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ
V. YAN HİZMET ANLAŞMALARININ İKİLİ ANLAŞMADAN AYIRT EDİLMESİ
A. YAN HİZMET KAVRAMI
B. YAN HİZMET ANLAŞMALARI
C. YAN HİZMET ANLAŞMALARININ HUKUKİ NİTELİĞİ
VI. BAĞLANTI VE SİSTEM KULLANIM ANLAŞMALARI
A. BAĞLANTI/SİSTEM ANLAŞMALARI VE İKİLİ ANLAŞMA
B. BAĞLANTI VE SİSTEM KULLANIM ANLAŞMALARININ TABİ OLDUĞU HUKUKİ REJİM
C. BAĞLANTI ANLAŞMASI VE SİSTEM KULLANIM ANLAŞMASI AYRIMI
D. BAĞLANTI ANLAŞMASI
E. SİSTEM KULLANIM ANLAŞMASININ TANIMI VE TARAFLARI
F. BAĞLANTI VE SİSTEM KULLANIM ANLAŞMALARININNIN HUKUKİ NİTELİĞİ

Üçünü Bölüm
İKİLİ ANLAŞMALARIN HÜKÜM VE SONUÇLARI İLE SONA ERMESİ
§ 9. İKİLİ ANLAŞMALARIN GENEL HÜKÜM VE SONUÇLARI
I. GENEL OLARAK
II. TEDARİKÇİ VE ALICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
A. TEDARİKÇİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
B. ALICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
§ 10. İKİLİ ANLAŞMALARDAN DOĞAN SORUMLULUK
I. BORCA AYKIRILIĞA BAĞLANAN GENEL HÜKÜMLER
A. GENEL OLARAK
B. İKİLİ ANLAŞMALAR BAKIMINDAN BORCA AYKIRILIK
II. SORUMSUZLUK ANLAŞMALARININ ELEKTRİK TEDARİK SÖZLEŞMELERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
A. SORUMSUZLUK ANLAŞMALARI
B. SORUMSUZLUK ANLAŞMALARININ GENEL ESASLARI
C. ELEKTRİK TEDARİK SÖZLEŞMELERİNDE SORUMSUZLUK KAYITLARI
§ 11. ELEKTRİK TEDARİK SÖZLEŞMELERİNİN SONA ERMESİ
I. GENEL OLARAK
II. ELEKTRİK TEDARİK SÖZLEŞMELERİNİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERMESİ
A. ALICININ ÖLÜMÜ VEYA TÜZEL KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ
B. İMKANSIZLIK
C. SÖZLEŞME SÜRESİNİN DOLMASI
III. ELEKTRİK TEDARİK SÖZLEŞMELERİNİN HUKUKİ İŞLEM İLE SONA ERMESİ
A. TARAFLARIN ANLAŞMASI İLE SONA ERMESİ
B. FESİH
IV. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİNİN HÜKÜM VE SONUÇLARI
V. ZAMANAŞIMI
A. GENEL OLARAK
B. ELEKTRİK TEDARİK SÖZLEŞMELERİNDE ZAMANAŞIMI SÜRELERİ
§ 12. SONUÇ

KAYNAKÇA