"Avukatlar ve Hâkimler için Medeni Usul Hukuku" adlı kitabımız 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Yasası hükümlerine göre hazırlanmıştır. Kitapta, öğrenme kolaylığı ve bütünlük sağlaması için konular, ders kitabı planı içerisinde aktarılmıştır.

Yeni bir yasanın yürürlüğe girmesi en çok uygulamacıları zorlamaktadır. Zira zamanla uygulayarak edinilen, kökleşen ve el yordamı kazanılan birçok bilgi, pratik uygulama yeni yasayla birlikte değerini yitirmekte, deyiş yerindeyse okul yeniden başlamaktadır. Özellikle eski yasayı uygulayarak deneyim kazanan kişiler, yoğun iş temposu içinde kalınca zaman zaman eski ve yeni yasa arasında bocalamakta ve yeni yasanın kurumlarını yanlış uygulayabilmektedirler. Bu kitap 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Yasası'nı kısa sürede öğrenmek ve 1086 sayılı Yasa'dan farklarını görmek isteyen uygulamacılar için hazırlanmıştır. Bu yönüyle kitap, uygulamacılara Türk Özel Hukuk Yargısı'nın değişen yüzünü yansıtmayı hedeflemektedir.
(Arka kapak)