Bu çalışmada 2018 Genel Seçimlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giren siyasi partiler, Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve İYİ Parti'nin dezavantajlı gruplara, spesifik olarak çocuklar, kadınlar, yaşlılar, engelliler, mülteciler ve LGBT'lere yaklaşımları, partilerin programları, 2018 genel seçimlerinde kullandıkları seçim bildirgeleri ve 2020 yılı Meclis tutanakları üzerinden incelenmiştir.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
1. Önceki çalışmalar
1.1. Dezavantajlı gruplar
1.2. Çocuklar
1.3. Kadınlar
1.4. Yaşlılar
1.5. Engelliler
1.6. Mülteciler
1.7. LGBT'ler
2. Araştırmanın yöntemi, kapsamı ve sınırlılıklar
3. Araştırılan partilere dair genel bilgi
4. Araştırılan partilerin dezavantajlı gruplara yaklaşımına dair genel bilgi
4.1. Parti programlarında dezavantajlı gruplara yaklaşım
4.2. Seçim bildirgelerinde dezavantajlı gruplara yaklaşım
4.3. Meclis tutanaklarında dezavantajlı gruplara yaklaşım
4.4. Sonuç

BÖLÜM 1
TÜRKİYE'DE ÇOCUKLAR, ÇOCUK HAKLARI ve SİYASİ PARTİLERİN ÇOCUKLARA YAKLAŞIMI
1.1. Parti programlarında çocuklara yaklaşım
1.2. Seçim bildirgelerinde çocuklara yaklaşım
1.3. Meclis tutanaklarında çocuklara yaklaşım
1.4. Sonuç

BÖLÜM 2
TÜRKİYE'DE KADINLAR, KADIN HAKLARI ve SİYASİ PARTİLERİN KADINLARA YAKLAŞIMI
1.1. Parti programlarında kadınlara yaklaşım
1.2. Seçim bildirgelerinde kadınlara yaklaşım
1.3. Meclis tutanaklarında kadınlara yaklaşım
1.4. Sonuç

BÖLÜM 3
TÜRKİYE'DE YAŞLILAR, YAŞLI HAKLARI ve
SİYASİ PARTİLERİN YAŞLILARA YAKLAŞIMI
1.1. Parti programlarında yaşlılara yaklaşım
1.2. Seçim bildirgelerinde yaşlılara yaklaşım
1.3. Meclis tutanaklarında yaşlılara yaklaşım
1.4. Sonuç

BÖLÜM 4
TÜRKİYE'DE ENGELLİLER, ENGELLİ HAKLARI ve SİYASİ PARTİLERİN ENGELLİLERE YAKLAŞIMI
1.1. Parti programlarında engellilere yaklaşım
1.2. Seçim bildirgelerinde engellilere yaklaşım
1.3. Meclis tutanaklarında engellilere yaklaşım
1.4. Sonuç

BÖLÜM 5
TÜRKİYE'DE MÜLTECİLER, MÜLTECİ HAKLARI ve SİYASİ PARTİLERİN MÜLTECİLERE YAKLAŞIMI
1.1. Parti programlarında mültecilere yaklaşım
1.2. Seçim bildirgelerinde mültecilere yaklaşım
1.3. Meclis tutanaklarında mültecilere yaklaşım
1.4. Sonuç

BÖLÜM 6
TÜRKİYE'DE LGBT, LGBT HAKLARI ve
SİYASİ PARTİLERİN LGBT'LERE YAKLAŞIMI
1.1. Parti programlarında LGBT'lere yaklaşım
1.2. Seçim bildirgelerinde LGBT'lere yaklaşım
1.3. Meclis tutanaklarında LGBT'lere yaklaşım
1.4. Sonuç

SONUÇ