20. yüzyıl hukuk kuramının en etkili düşünürlerinden biri Hans Kelsen'dir. Ve konu Kelsen olduğunda, söz dönüp dolaşıp mutlaka temel norm kuramına gelir. Temel norm, hukuk kuramının en gözde tartışma konularından biridir. Üzerine bu kadar çok söz söylenmesinin sebeplerinden biri, Kelsen'in temel normu farklı zamanlarda farklı şekillerde tanımlamış olmasıdır. Bu çalışmada temel norm üzerindeki sis perdesinin, bir nebze olsun dağıtılması amaçlanmaktadır.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
HUKUKİ GEÇERLİLİK
I. Hukuki Geçerlilik Kavramı
A. Aksiyolojik Geçerlilik Görüşü
B. Sosyolojik Geçerlilik Görüşü
C. Pozitivist Geçerlilik Görüşü
II. Hans Kelsen'de Hukuki Geçerlilik
A. Norm Kavramı
B. Kelsen'de Hukuk Normu
C. Normlar Hiyerarşisi
D. Temel Norm
E. Uluslararası Hukukun Temel Normu

İKİNCİ BÖLÜM
HUKUKİ GEÇERLİLİK KOŞULU OLARAK TEMEL NORM
I. Temel Normun Farklı Görünümleri
A. Saf Hukuk Kuramı (I)'ndan Önceki Dönem
B. Saf Hukuk Kuramı (I) (1934)
C. Hukukun ve Devletin Genel Kuramı (1945)
D. Saf Hukuk Kuramı (II) (1960)
E. Normların Genel Kuramı (1979)
II. Temel Normun Eleştirisi
A. Temel Normun Değişimine İlişkin Eleştiriler
B. Temel Normun Mahiyetine İlişkin Eleştiriler
SONUÇ

Kaynakça
Türkçe Kelsen Bibliyografyası