Yeni dünya düzenini oluşturan, her geçen gün ilerleyen, ülkelerin bu alanda yer edinmeye çalıştığı yapay zeka, hayatımızın her alanında görülmeye ve kullanılmaya başlanmıştır. Son teknolojik gelişmeler, avukatlık mesleğinin bir dönüşüm yaşayacağını göstermektedir. Buna karşılık avukatlar ya teknolojik eğilimleri benimseyecek ya da kayıtsız kalacaklardır. Özellikle internet ile birlikte gelişen büyük veri ile beslenen, daha etkili algoritmalar sayesinde bilgi işlem gücü artan yapay zekanın avukatların yasal çalışmalarını, işlerini yürütme biçimlerini, müvekkilleriyle ilgilenme şekillerini temelden dönüştürme potansiyeli bulunmaktadır. Elinizdeki çalışma, yapay zekanın avukatlık mesleğine etkileri, günümüze dek yaratmış olduğu ve gelecekte yaratabileceği potansiyel dönüşümleri ele almaktadır.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
YAPAY ZEKA
1. YAPAY ZEKA KAVRAMI
2. YAPAY ZEKA TARİHÇESİ
3. YAPAY ZEKA ÇEŞİTLERİ
3.1. Zayıf (Dar)- Güçlü (Genel) - Süper Yapay Zeka
3.2. Yapay Zeka Teknikleri

İKİNCİ BÖLÜM
AVUKATLIK MESLEĞİNDE YAPAY ZEKA UYGULAMALARI
1. AVUKATLIK MESLEĞİ VE TARİHÇESİ
2. AVUKATLIK VE HUKUK TEKNOLOJİLERİ
2.1. Mevcut Sistemde Avukatları Destekleyen Hukuk Teknolojileri
2.2. Mevcut Sistemdeki Paydaşların Yerini Alabilen Hukuk Teknolojileri
2.3. Yapay Zeka Destekli Karar Verici Hukuk Teknolojileri
2.4. Türkiye'deki Mevcut Hukuk Teknolojileri
2.5. Hukuk Teknolojilerinin Yasal Durumu

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ROBOT AVUKAT
1. ROBOT KÖKENİ VE TANIMI
2. ROBOTLARIN HUKUKİ AÇIDAN DÜZENLENMESİ
3. ROBOT AVUKATLARIN, AVUKATLIK MESLEĞİNDE KULLANIM ALANLARI
3.1. Hukuksal Arama/Durum Tespiti
3.2. Tahmin Teknolojisi/Hukuki Öngörü
3.3. Hukuki Analitik/Yasal Analiz
3.4. Belge Hazırlama
3.5. Fikri Mülkiyet
3.6. Duruşma Salonu Görünümleri
4. HUKUK TEKNOLOJİLERİNİN AVUKATLIK MESLEĞİNE FAYDALARI
5. HUKUK TEKNOLOJİLERİNİN AVUKATLIK MESLEĞİNE GETİRECEĞİ SAKINCALAR
6. ROBOT AVUKATLARIN MESLEĞİN GELECEĞİNE ETKİLERİ
6.1. İstihdama Olan Etkileri
6.2. Avukatlar İçin Yeni İşler
SONUÇ

KAYNAKÇA