Ligarius Savunması, Cicero'nun yargısal söylevleri arasında hem tarihi hem edebi açıdan ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Bu, Roma'da Cumhuriyet Dönemi'nin son bulmasına işaret eden İç Savaş sonrasında Cicero'nun forumda yaptığı ilk dava konuşmasıdır ve hatibin söylevleri arasında bildiğimiz tek deprecatio (eylemin kasıt ile işlendiğinin itiraf edilmesi ve bağışlanma talep edilmesi) örneğidir. Cicero'nun, davadan kısa bir süre sora dostlarının takdiriyle üzerinde hemen hiç değişiklik yapmadan yayımladığı söylev Eski Çağ boyunca büyük beğeni toplamıştır.(ARKA KAPAKTAN)

İçindekiler

Quintus Ligarius'un Yaşamı

Ligarius'un Yargılanması

İsnat Edilen Suç

Deprecatio

Caesar'ın Merhamet (Clementia) Politikası

Savunma Metninin Yayımlanması

Savunma Metninin Yaygınlığı ve "İroni"

Savunmanın Yapısı

Pro Ligario / Ligarius Savunması

Kısaltmalar ve Kaynakça

EK 1: Ligarius'a Mektuplar
EK 2: Zaman Dizini
Açıklamalı Dizin