Çalışmamızda yabancı unsurlu hukuki ilişkilerde yetki anlaşmaları kurumu detaylı şekilde incelenmiştir. Çalışmamızın ilk bölümünde yetki anlaşmalarının genel özellikleri ele alınmış, kuruluşu, etkisi, geçerliliği gibi konular alt başlıklar halinde açıklanmıştır. Çalışmamızın ikinci bölümü yabancı mahkemenin yetkilendirilmesi başlığı altında bu kapsamda gerek geçerlilik şartları gerek deniz ticaretine özel olarak değinmemiz ve uluslararası düzenlemeler bakımından irdelememiz çalışmamızı özgün kılmaktadır. Son olarak üçüncü bölümde ise yabancı unsurlu hukuki ilişkilere Türk mahkemelerini yetkilendirilmesi konusu şartlar açısından ele alındıktan sonra bu yetki anlaşmasının uygulamadaki yeri çeşitli görünümlerde açıklanmıştır.(GİRİŞTEN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
1. GENEL OLARAK MİLLETLERARASI YETKİ ANLAŞMALARI
1.1. YETKİ ANLAŞMASININ TANIMI, HUKUKİ NİTELİĞİ VE ÖZELLİKLERİ
1.2. YETKİ ANLAŞMASININ KURULMASI
1.3. YETKİ ANLAŞMASININ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE TEŞMİLİ
1.4. YETKİ ANLAŞMASININ GEÇERLİLİĞİ
1.5. YETKİ ANLAŞMASINA UYGULANACAK HUKUK
1.6. YETKİLENDİRİLEN MAHKEMENİN BAĞLANTILI OLMA KOŞULU
1.7. YETKİ ANLAŞMASINI YAPABİLME ZAMANI
1.8. YETKİ ANLAŞMASI YAPABİLME EHLİYETİ
1.9. YETKİ İTİRAZI

İKİNCİ BÖLÜM
2. YETKİ ANLAŞMASIYLA YABANCI MAHKEMENİN YETKİLENDİRİLMESİ
2.1. YETKİ ANLAŞMASININ GEÇERLİK ŞARTLARI VE ÖZELLİKLERİ
2.2. YETKİ ANLAŞMASININ MİLLETLERARASI DERDESTLİK ve BEKLETİCİ SORUN BAKIMINDAN ÖNEMİ
2.3. MÖHUK m. 47/2 YE GÖRE ZAYIF TARAFIN KORUNDUĞU YETKİ ANLAŞMALARI
2.4. YETKİ ANLAŞMASININ ETKİSİ
2.5. MİLLETLERARASI DENİZ TİCARETİNDE YABANCI MAHKEMENİN YETKİLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR
2.6. MİLLETLERARASI TAŞIMA HUKUKUNDA YETKİ ANLAŞMALARI
2.7. YETKİ ANLAŞMALARI KONUSUNDA BAŞLICA ULUSLARARASI DÜZENLEMELER

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
3. TÜRK MAHKEMESİNİN MİLLETLERARASI YETKİSİ VE YETKİ ANLAŞMASIYLA YETKİLENDİRİLMESİ
3.1. TÜRK MAHKEMESİNİN MİLLETLERARASI YETKİSİ
3.2. TÜRK MAHKEMESİ LEHİNE YETKİ ANLAŞMASINDA GEÇERLİLİK ŞARTLARI
3.3. TÜRK MAHKEMESİNİN YETKİLENDİRİLMESİNİN YABANCI MAHKEME TARAFINDAN VERİLEN KARARIN TÜRKİYE'DE TENFİZİNE ETKİSİ
3.4. KONİŞMETODA YER ALAN TÜRK MAHKEMESİ YETKİ KAYDI
3.5. ZAYIF TARAFIN KORUNDUĞU SÖZLEŞMELERDE TÜRK MAHKEMESİNİN YETKİLİ KILINMASI
3.6. ZORUNLU ARABULUCULUĞUN YETKİ ANLAŞMASINA ETKİSİ
SONUÇ

KAYNAKÇA