6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Yasası ekseninde Özel Hukuk Yargısının incelendiği bu yapıtta, yaşayan usul hukuku en güncel haliyle verilmeye çalışılmıştır. Kitabın bu basısında çekişmesiz yargıda görev, yargıçların eylemlerinden dolayı Devletin sorumluluğu, mal varlığına ilişkin davalarda görev, belirsiz alacak ve tespit davaları, def