İçindekiler

İşverenin İşçileri ve Adayları Sosyal Medya Vasıtasıyla Araştırması
Öğr. Gör. Dr. Gizem SARIBAY ÖZTÜRK

Dijitalleşmenin Çalışma Yaşamına Etkisi: İşçinin Ulaşılamama Hakkı
Dr. Öğr. Üyesi Sevil DOĞAN

Teknolojinin İş İlişkilerinin Sınıflandırılmasına Etkisi: Crowdwork Örneği
Ar. Gör. Hazal TOLU

İşverenin İşletmesel Kararları ve Yargısal Denetimdeki Sınırlar
Dr. Öğr. Üyesi İlke GÜRSEL

Evde Çalışanların Sosyal Güvenliği
Dr. Öğr. Üyesi Sedef KOÇ TANGÜN