Bu çalışmada alacaklı temerrüdü kurumu, ifa engelleri sistemi içindeki yeri göz önüne alınarak şartları, hükümleri ve özellikle satım sözleşmesi bakımından sonuçlarıyla, karşılaştırmalı hukuktan da yararlanılarak ele alınmıştır. Bu kapsamda alacaklı temerrüdüne verilen anlam, benzer hukuki kurumlarla ilişkileri, özellikle borçlu temerrüdünden farkları, alacaklının ifaya katılım hareketleri ve edimi kabulün hukuki nitelemesine bağlı olarak değişecek hukuki sonuçlarıyla incelenerek eleştiri ve çözüm önerileri sunulmuştur. Uygulamada çoğunlukla alacaklının ifanın gerçekleşmesi için katılımı gereken hallerde bu katılımı yerine getirmemesiyle görünümünü bulan alacaklı temerrüdü, yalnızca bu hal ile sınırlı değildir. Dolayısıyla bu çalışma ile güdülen başlıca amaç, alacaklı temerrüdü ile ilgili tüm konuları ve satım sözleşmesi kapsamında meydana gelebilecek muhtemel sorunları tespit ederek olan hukuk kapsamında uygulama açısından çözümler bulmaya çalışırken, olması gereken hukuk açısından da farklı bakış açıları sunma gayretiyle doktrine bir katkı yapmak olmuştur.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE BENZER KURUMLARDAN FARKLARIYLA ALACAKLI TEMERRÜDÜ
I. GENEL OLARAK
II. ALACAKLI TEMERRÜDÜ KAVRAMI, İFA ENGELLERİ SİSTEMİ AÇISINDAN KONUMU VE BENZER KURUMLARDAN FARKLARI
A. ALACAKLI TEMERRÜDÜ VE BORCA AYKIRILIK KAVRAMLARI
B. ALACAKLI TEMERRÜDÜNÜN BENZER HUKUKİ KURUMLARDAN FARKLARI

İKİNCİ BÖLÜM
ALACAKLININ İFAYA KATILIMI VE ALACAKLI TEMERRÜDÜNÜN ŞARTLARI
I. GENEL OLARAK
II. ALACAKLININ İFAYA KATILMASI SORUNU ve EDİMİ KABUL
A. GENEL OLARAK
B. EDİMİ KABULÜN HUKUKEN NİTELENDİRİLMESİ
C. EDİMİ KABUL YÜKÜMLÜLÜĞÜ ÖNGÖREN DÜZENLEMELERİN ANLAMI
III. ALACAKLI TEMERRÜDÜNÜN OLUŞMASI İÇİN GEREKEN ŞARTLAR
A. GENEL OLARAK
B. BORÇ VE BORÇLU AÇISINDAN ŞARTLAR
C. ALACAKLI AÇISINDAN ŞARTLAR

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ALACAKLI TEMERRÜDÜNÜN SONUÇLARI
I. GENEL OLARAK
II. SORUMLULUĞUN HAFİFLEMESİ VE BORÇTAN KURTULMAYA İLİŞKİN SONUÇLAR
A. BORÇLUNUN SORUMLULUĞUNUN HAFİFLEMESİNE İLİŞKİN SONUÇLAR
B. BORÇLUNUN SORUMLULUKTAN KURTULMAYA İLİŞKİN İMKANLARI VE TAZMİNAT SORUNU
C. DEĞERLENDİRME

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ALACAKLI TEMERRÜDÜNÜN SONA ERMESİ VE ALACAKLI TEMERRÜDÜ HÜKÜMLERİNİN UYGULANDIĞI DİĞER HALLER
I. ALACAKLI TEMERRÜDÜNÜN SONA ERMESİ
II. ALACAKLI TEMERRÜDÜ HÜKÜMLERİNİN UYGULANDIĞI DİĞER İFA ENGELLERİ
A. GENEL OLARAK
B. ALACAKLI TEMERRÜDÜ HÜKÜMLERİNİN UYGULANDIĞI HALLER
C. HUKUKİ SONUÇLARI
SONUÇ

KAYNAKÇA