Türk Vergi Hukukunda Değersiz, Şüpheli ve Vazgeçilen Alacaklar adlı çalışmamız dört bölümden meydana gelmiştir. İlk bölüm alacakların amortismanına ilişkin temel kavramlara ayrılırken takip eden üç bölümde ise Değersiz, Şüpheli ve Vazgeçilen Alacaklar, konuyu işleyen bilimsel çalışmalardan ve ilgili yargı kararlarından yararlanılarak açıklanmaya çalışılacaktır. Ayrıca konuyla ilgili görüşlerimiz ışığında uygulamaya yönelik bir takım öneriler ve eleştiriler de bu çalışma kapsamında paylaşılacaktır. Değersiz, Şüpheli ve Vazgeçilen Alacakların incelendiği bölümlerde öncelikle bu konulara ilişkin genel esaslar ve uygulanma koşulları aktarılacak sonrasında ise tereddüt doğurmaya müsait özellik arz eden hallere ilişkin tartışmalara yer verilip kişisel değerlendirmelerimiz aktarılacaktır. Çalışmanın bütünü içersinde gereksiz tekrarlara yer vermemek için bölümler arasında göndermeler yapılması şeklinde bir yöntem benimsenmiştir.
Giriş bölümünden