ANAYASAL VE YASAL DÜZENLEMELER
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI (İlgili Hükümler)
ÇEVRE KANUNU
ORMAN KANUNU
İMAR KANUNU
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU
HAYVANLARI KORUMA KANUNU
TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU
MİLLİ PARKLAR KANUNU
BİYOGÜVENLİK KANUNU
KARA AVCILIĞI KANUNU
YERALTI SULARI HAKKINDA KANUN
MERA KANUNU
KIYI KANUNU
SU ÜRÜNLERİ KANUNU
BOĞAZİÇİ KANUNU
TÜRK MEDENÎ KANUNU
TÜRK CEZA KANUNU (İlgili Hükümler)
KABAHATLER KANUNU (İlgili Hükümler)
UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU (İlgili Hükümler)
MADEN KANUNU (İlgili Hükümler)
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

YÖNETMELİKLER
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ
ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ
ÇEVRE DÜZENİ PLANLARINA DAİR YÖNETMELİK
ÇEVRE SAĞLIĞI DENETİMİ VE DENETÇİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
GENETİK YAPISI DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR VE ÜRÜNLERİNE DAİR YÖNETMELİK
MİLLİ PARKLAR YÖNETMELİĞİ
HAVA KALİTESİ DEĞERLENDİRME VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ
SANAYİ KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ
HAYVANLARIN KORUNMASINA DAİR UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ
TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK
SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ
KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ
ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK
TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ
TEHLİKELİ MADDELERİN VE MÜSTAHZARLARIN SINIFLANDIRILMASI, AMBALAJLANMASI VE ETİKETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK