İçtihatlarla İnsan Hakları: Yargıç Pinto de Albuquerque'nin Seçilmiş Şerhlerinin ve İlgili AİHM Kararlarının İncelemeleri kitabı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihatlarının ve ulusal hukukun bütüncül bir bakış açısıyla incelendiği özgün bir çalışma olup, çeşitli alanlardaki hukuk araştırmacıları ve uygulayıcıları için bir başucu eseri niteliği taşımaktadır.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ

(CİLT I)

İnsan Haklarına Saygı Yükümlülüğü
AİHS Madde 1

1.Hutchinson v. Birleşik Krallık [BD]
17 Ocak 2017, Başvuru No: 57592/08
Araş. Gör. Oğuz Bandır

Yaşam Hakkı
AİHS Madde 2

2. Lopes de Sousa Fernandes v. Portekiz [BD]
19 Aralık 2017, Başvuru No: 56080/13
Araş. Gör. Neslihan Can

İşkence Yasağı
AİHS Madde 3

3. Valiulien v. Litvanya
26 Mart 2013, Başvuru No: 33234/07
Araş. Gör. Baran Kızılırmak

4. Murray v. Hollanda [BD]
26 Nisan 2016, Başvuru No: 10511/10
Araş. Gör. C. Erdem Umudum, Araş. Gör. Melek Hacıoğlu

5. Muri v. Hırvatistan [BD]
20 Ekim 2016, Başvuru No: 7334/13
Cumhuriyet Savcısı M. Serhat Mahmutoğlu

6. Volodina v. Rusya
9 Temmuz 2019, Başvuru No: 41261/17
Av. A. Kemal Kumkumoğlu

Kölelik ve Zorla Çalıştırma Yasağı
AİHS Madde 4

7. J. ve Diğerleri v. Avusturya
17 Ocak 2017, Başvuru No: 58216/12
Araş. Gör. Mert Ülgen

Özgürlük ve Güvenlik Hakkı
AİHS Madde 5

8. Kuttner v. Avusturya
16 Temmuz 2015, Başvuru No: 7997/08
Araş. Gör. Şölen Çakıroğlu

9. Khamtokhu ve Aksenchik v. Rusya [BD]
24 Ocak 2017, Başvuru No: 60367/08 ve 961/11
Araş. Gör. Havva Begüm Tokgöz

10. De Tommaso v. İtalya
23 Şubat 2017, Başvuru No: 43395/09
Araş. Gör. Muhammet Hasan Kaya

(CİLT II)

Adil Yargılanma Hakkı
AİHS Madde 6

11. Lagutin ve Diğerleri v. Rusya
24 Nisan 2014, Başvuru No: 6228/09, 19678/07, 52340/08, 7451/09, 19123/09
Araş. Gör. Esra Dikmen

12. Al-Dulimi ve Montana Management Inc. v. İsviçre [BD]
21 Haziran 2016, Başvuru No: 5809/08
Av. Neşe Günal

13. Dragoş Ioan Rusu v. Romanya
31 Ekim 2017, Başvuru No: 22767/08
Dr. Sertaç Işıka

14. Correia de Matos v. Portekiz [BD]
4 Nisan 2018, Başvuru No: 56402/12
Araş. Gör. Yağmur Altay

15. Murtazaliyeva v. Rusya [BD]
18 Aralık 2018, Başvuru No: 36658/05
Araş. Gör. Yiğit Yeniyetişme

16. Farrugia v. Malta
4 Haziran 2019, Başvuru No: 63041/13
Av. Hazal Algan Canseven

17. Janukeviien v. Litvanya
3 Eylül 2019, Başvuru No: 69717/14
Araş. Gör. Muhammet Kahveci

Kanunsuz Ceza Olmaz
AİHS Madde 7

18. Rohlena v. Çek Cumhuriyeti [BD]
27 Ocak 2015, Başvuru No: 59552/08
Dr. Öğr. Üyesi Tuba Kelep Pekmez

19. Ilnseher v. Almanya [BD]
4 Aralık 2018, Başvuru No: 10211/12 ve 27505/14
Araş. Gör. Kazım Furkan Ağkuş

(CİLT III)

Özel Hayata ve Aile Hayatına Saygı Hakkı
AİHS Madde 8

20. Söderman v. İsveç [BD]
12 Kasım 2013, Başvuru No: 5786/08
Dr. M. Buhari Çetinkaya

21. Brbulescu v. Romanya [BD]
5 Eylül 2017, Başvuru No: 61496/08
Araş. Gör. Eren Sözüer

İfade Özgürlüğü
AİHS Madde 10

22. Mouvement Raëlien Suisse v. İsviçre [BD]
13 Temmuz 2012, Başvuru No: 16354/06
Araş. Gör. Aslı Ekin Yılmaz

23. Ahmet Yıldırım v. Türkiye
18 Aralık 2012, Başvuru No:3111/10
Araş. Gör. Büşra Özçelik

24. Baka v. Macaristan [BD]
23 Haziran 2016, Başvuru No: 20261/12
Araş. Gör. Kemal Başol

25. Magyar Jeti Zrt v. Macaristan
4 Aralık 2018, Başvuru No: 12257/16
Av. İnci Erbilen

Kararların Bağlayıcılığı ve İnfazı
AİHS Madde 46

26. Moreira Ferreira v. Portekiz (No. 2)
11 Temmuz 2017, Başvuru No: 19867/12
Araş. Gör. Naciye Betül Haliloğlu

Mülkiyetin Korunması
AİHS Ek Protokol 1, Madde 1

27. Könyv-tár Kft ve Diğerleri v. Macaristan
16 Ekim 2018, Başvuru No: 21623/13
Av. Damla Toprak

Aynı Suçtan İki Kez Yargılanmama ve Cezalandırılmama Hakkı
AİHS Ek Protokol 7, Madde 4

28. Grande Stevens ve Diğerleri v. İtalya
4 Mart 2014, Başvuru No: 18640/10, 18647/10, 18663/10, 18668/10, 18698/10
Av. Ozan Çorbacıoğlu

29. Mihalache v. Romanya [BD]
8 Temmuz 2019, Başvuru No: 54012/10
Araş. Gör. Selin Ovalıoğlu

EKLER
YARGIÇ PINTO DE ALBUQUERQUE'NİN ŞERHLERİ
YARGIÇ PINTO DE ALBUQUERQUE'NİN ŞERHLERİNE İLİŞKİN AKADEMİK ÇALIŞMALAR