Bu kitap, 15 Ekim 2020 tarihinde düzenlenen Ticaret Hukuku Genç Akademisyenler Sempozyumu'nda sunulan 12 tebliğ metninden oluşmaktadır. Sempozyum, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuka Genç Yaklaşımlar Konferans Serisi kapsamında daha önce anayasa hukuku, ceza hukuku, iş hukuku, vergi hukuku, medeni hukuk ve milletlerarası özel hukuk alanlarında gerçekleştirilen sempozyumların bir devamı nitelindedir. Hukukun teori ve uygulaması kadar genç meslektaşlar arası dayanışma ve işbirliğinin sağlanması bakımından da faydalı olduğuna inandığımız bu Seri'nin bir parçası olmak bizler için gurur kaynağıdır.(EDİTÖRLERİN NOTUNDAN)

İÇİNDEKİLER

TTK m. 376/2 Hükmü Kapsamında Sermaye Kaybı Olan Anonim Şirketlerde Sermaye Artırımı Yapılması
Dr. Emek TORAMAN ÇOLGAR

Yargıtay Kararları Işığında Anonim Ortaklıkta İbra Edilmeme Kararının İptali Davası ve Hükmen İbra
Dr. Tuğba SEMERCİ VURALOĞLU

Anonim Şirkette Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe Ayrımına Esas Alınacak Matrah Nedir?
Dr. Raziye AKSU ÖZKAN

Anonim Şirket Borçlarının Sermayeye Dönüştürülmesinde Şirketin Mali Durumunun Önemi
Dr. Aydın Alber YÜCE

Kooperatiflerin Denetiminde Dolaylı Bir Araç Olarak Sermaye Piyasası Kanunu'nun 16.3 Hükmü
Dr. Damla Gül TARHAN

Türk-İsviçre Hukukunda İzahname Sorumluluğu
Dr. Nevin MERAL

Ortaklık Teorileri Çerçevesinde Esas Sözleşme Özgürlüğünün Ekonomik Analizi
Dr. Cem VEZİROĞLU

Türk Sermaye Piyasası Hukukunu Düzenleyen Normlar Arasındaki İlişki
Mehmet Arif TUĞ

Yapay Zeka, Tasarım ve Moda: Asıl Tasarımcı Kim?
Dr. Hasan Kadir YILMAZTEKİN

Limited Şirkette Esas Sermaye Payının Devri, Devir Sınırlamaları ve Özellikle Yasal İntikallerde Ortaya Çıkabilecek Bazı Sorunlar
Dr. Tamer BOZKURT

Uyumlu Eylem Karinesi ve İspat Hakkı Kapsamında Değerlendirilmesi
Dr. Orhan Emre KONURALP

Limited Şirket Müdürler Kurulu Üyelerinin İbrasında Oy Hakkında İmtiyaz Etkisizleşmeli midir?
Temel GÜNER