Günlük ve iş hayatımızda gittikçe yer edinmeye başlayan yapay zekalı makinelerin yol açabilecekleri tehlike ve zararlardan kaynaklanan ceza sorumluluğu bu kitapta ele alınmaya çalışılmıştır. Özellikle yakın gelecekte otonom araçların trafikte kullanımlarının yaygınlaşmasının yaratacağı riskler ve zararlar bakımından ceza hukukunun geliştirebileceği çözümler değerlendirilmiştir. Kitapta gelecekte yapay zekalı makinelerin ceza sorumluluklarının olup olamayacağı tartışılmıştır. Ayrıca yapay zekanın yol açtığı tehlike ve zararlardan dolayı yazılımcının, üreticinin ve kullanıcının kast ve taksirden kaynaklanan ceza sorumluluğu incelenmiştir.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM
YAPAY ZEKA KAVRAMI
I. Dijital Devrim
A. Genel Olarak
B. Dijital Devrimin Hukuka Etkileri
II. Yapay Zeka
III. Diğer Benzer Kavramlar
A. Robot
B. Bot
C. Nesnelerin İnterneti
D. Cyborg

İKİNCİ BÖLÜM
YAPAY ZEKANIN CEZA SORUMLULUĞU
I. Genel Olarak
II. Yapay Zekalı Robotlara Hukuki Kişilik Tanınması Sorunu
III. Yapay Zekaya Haklar Tanınabilir mi?
IV. Ceza Hukukunun Süjesi Olarak Yapay Zeka
V. Yapay Zekanın Cezalandırılabilirliği Sorunu
A. Yapay Zekanın Hareket Yeteneği
B. Yapay Zekanın Kusur Yeteneği
C. Yapay Zekalı Makinelere Ceza Uygulanması

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YAPAY ZEKANIN ARKASINDAKİ KİŞİNİN CEZA SORUMLULUĞU
I. Genel Olarak
II. Kasttan Doğan Ceza Sorumluluğu
III. Taksirden Doğan Ceza Sorumluluğu
A. Genel Yaşam Riski Olarak Yapay Zekalı Makineler
B. Objektif İsnadiyet
C. Öngörülebilirlik
D. Ölçü Alınan Kişi
IV. Hukuka Uygunluk ve Mazeret Nedenleri
A. Meşru Savunma
B. Zorunluluk Hali
C. Yükümlülüklerin Çatışması
D. İlgilinin Rızası
V. Objektif Sorumluluk Önerilebilir mi?
VI. Tehlike Suçları Düzenlenebilir mi?

KAYNAKÇA
KAVRAM DİZİNİ