Kamu yararı gibi belirsiz bir kavramı inceleme konusu yapmanın zorlukları malumdur. Bu zorluklar en başta kavramın hukuk yanında konumuzla ilgili olarak idare hukukunun her alanında kullanılan genel geçerli bir kavram olmasından kaynaklanmaktadır. Kavramın, idare hukukunun her alanında kullanılan "şemsiye" bir kavram olduğunu söylemek herhalde yanlış olmayacaktır. Gerçekten de kamu yararı kavramı, idare hukukunun hemen hemen her kurum ve kavramı ile doğrudan veya dolaylı şekilde ilişki içindedir. Kamu hizmeti, kamu malları, kamulaştırma, kamu personeli, idari işlemler, idari sözleşmeler ve idarenin sorumluluğu bunlara sadece sınırlı birer örnek teşkil etmektedir. Ancak bu kitapta kamu yararının idare hukukunun bütün kurum ve kavramlarında oynadığı rol değil, esas itibarıyla Danıştay kararlarında yer alan işlevi ele alınmıştır. Şüphesiz bu işlev idare hukukunun diğer kurum ve kavramlarına da rehberlik edecektir.

Önsöz'den