Kitap bu basıda bütünüyle yenilenmiştir. Bu kapsamda olmak üzere, işkence ve eziyet suçları; terk ile yardım ve bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi suçları; çocuk düşürtme, düşürme ve kısırlaştırma suçları; Özgürlüğe Karşı Suçlar'dan haksız arama, dilekçe hakkının kullanılmasının engellenmesi, ayırımcılık, kişilerin huzur ve sükûnunu bozma, haberleşmenin engellenmesi suçları, Özel Yaşama ve Yaşamın Gizli Alanına Karşı Suçlar, Malvarlığına Karşı Suçlar'dan kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf suçu, Ekonomi ve Sanayiye İlişkin Suçlar, Bilişim Alanında Suçlar olmak üzere yaklaşık otuz yeni suç tipi kitaba eklenmiştir. Ayrıca mevcut konulardan geri vermede geçici tutuklama, sözde suç, genel kast - özel kast ayrımının kaldırılması, doğrudan kast - olası kast ayrımı ile olası kast - bilinçli taksir ayrımındaki tartışmalı örnekler, sonucu nedeniyle ağırlaşmış suçlar, suça iştirak şekilleri ve özellikle "yardım", aynı ve farklı nev'iden fikri içtima, sapma ve kişide yanılmanın içtima hükümleri açısından değerlendirilmesi, davayı düşüren nedenler, cezada artırım nedeni olarak "silah", kasten yaralama sonucunda mağdurun ölmesi, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ve özellikle basit - nitelikli cinsel saldırı ayrımı, kişi topluluklarına hakaret ve içtima sorunu, eleştiri hakkı ve hakaret ayrımı, örgüt suçları, 5411 sayılı Bankacılık Yasası kapsamındaki zimmet suçunun özellikleri, rüşvet anlaşması ve rüşvete teşebbüs konuları yeniden ve genişletilerek yazılmıştır.